Vanliga frågor

Nyckelord: Bedömning och betyg Undervisning och handledning Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning

En elev kan endast vara elev i en skola inom den grundläggande utbildningen. Om eleven till exempel under vintersäsongen följer med vårdnadshavarna till en annan ort, ska vårdnadshavarna söka en plats för eleven i en skola i den nya boendekommunen. Skolplatsen fastställs enligt vårdnadshavarnas boendekommun. 

Ett skiljebetyg utfärdas för eleven vid den skola som eleven lämnar.   

När vårdnadshavaren igen byter boendeort och till exempel flyttar tillbaka till den tidigare boendeorten, ska hen ansöka om en skolplats på den tidigare boendeorten. Eleven ges ett skiljebetyg vid den skola som hen kommer att lämna. 

Man bör ta i beaktande att barnet kanske inte kan återgå till samma skola där hen var elev före flytten, om det finns flera skolor i närheten av elevantagningsområdet på boendeorten.

Direkt länk till den här frågan: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-agera-i-en-situation-dar-eleven-byter-skola-vilket-slags-betyg-ska