Vanliga frågor

Hur ska man informera vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset?

Keywords: Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Uppdaterad 14.1.2022

Coronavirussmitta eller exponering för coronaviruset är sekretessbelagd information och får inte spridas till utomstående. Verksamhetsstället inom småbarnspedagogik eller skolan kan på en allmän nivå informera om coronavirussmitta eller exponering för viruset, så länge inga hälsorelaterade uppgifter om enskilda personer avslöjas. Informationen ska vara på en så allmän nivå att det inte är möjligt att identifiera vilka personer det är frågan om.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet när man informerar vårdnadshavarna om coronavirussmitta och exponering för viruset. Anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik kan, med samtycke av vårdnadshavaren till ett barn som smittats, anonymt informera om coronavirussmittan till de övriga vårdnadshavarna i gruppen, klassen, skolan eller enheten inom småbarnspedagogik. Så här kan man gå till väga till exempel i situationer där man inte ordnar testning och smittspårning och där inga officiella beslut om isolering eller karantän fattas.

De lokala hälsomyndigheterna ansvarar för smittspårningen, för att försätta personer i karantän och isolering samt för att ge instruktioner åt personer som har symtom. Utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik samt skolor och verksamhetsställen kan samarbeta kring informationen med hälsomyndigheterna om ett barn, en ung person eller en medlem av personalen har smittats av eller exponerats för coronaviruset.

Den lokala hälsomyndigheten samt utbildningsanordnaren och anordnaren av småbarnspedagogik beslutar om hur informationen genomförs i praktiken. 

Texten har uppdaterats 14.1.2022 i fråga om stycket där Utbildningsstyrelsen rekommenderar öppenhet i informationen om smitta och exponering.

Texten har uppdarets 30.11.2021 så att den också gäller småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-ska-man-informera-till-vardnad…