Vanliga frågor

I vilka situationer kan man ordna besök i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Granskad 17.12.2020

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här berör också sådana besök som man i enlighet med läsårsplanen planerar ordna i skolan eller läroanstalten samt besök som görs utanför skolan eller läroanstalten. Det är skäl för utbildningsanordnaren att följa med den lokala epidemisituationen och smittskyddsmyndigheternas bestämmelser. Utbildningsanordnaren överväger om det är möjligt att ordna besök utanför skolan/läroanstalten eller om man kan bjuda in gäster. Utbildningsanordnarna beslutar om lämpliga verksamhetssätt och ger instruktioner i enlighet med dem.

När man ordnar besök ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020. Enligt rekommendationen för den grundläggande utbildningen bör andra än barnen och skolans personal undvika att vistas på skolans område. Läroanstalter på andra stadiet kan med sitt eget beslut begränsa att andra än de studerande och personalen vistas på läroanstaltens område.

Om man överväger att det med tanke på undervisningen är nödvändigt att göra besök utanför skolan och läroanstalten eller bjuda in en besökare kan man på bästa sätt iaktta rekommendationerna om trygga avstånd och hygien genom att ordna tillfället med digitala förbindelser eller utomhus så att man ser till att man kan hålla tillräckliga avstånd.

Då man planerar programmet för ett besök är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i kontakt med andra grupper och utomstående. Om det behövs transport för att ordna ett besök rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för över 15-åriga studerande på andra stadiet.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/i-vilka-situationer-kan-man-ordna-…