Vanliga frågor

Kan man filma barn och unga i undervisningen eller i samband med fester inom småbarnspedagogiken och utbildningen?

Keywords: Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

I distansundervisningen kan man sända bilder och videor med olika digitala verktyg. Det här är då en del av undervisningen som barnen och de studerande följer med hemma. Om det endast är den egna undervisningsgruppen som följer med undervisningen behövs inte vårdnadshavarnas samtycke till att eleverna eller de studerande syns i streamingen eller videoupptagningen. Utbildningsanordnaren ska se till att videoupptagningen bara kan ses av undervisningsgruppen, och att nivån på informationssäkerheten och integritetsskyddet är tillräckligt på den plattform som används. Om streamingen skulle finnas tillgänglig för alla på nätet, skulle man behöva ha ett skriftligt samtycke till att eleverna eller de studerande förekommer på videon. Samtycket ges av vårdnadshavaren om eleven är under 15 år. En elev eller studerande som fyllt 15 kan själv ge sitt samtycke.

Det är möjligt att bjuda in utomstående, såsom vårdnadshavare, familjemedlemmar eller andra närstående, till fester och evenemang som ordnas på distans inom småbarnspedagogiken, i skolan eller läroanstalten. I sådana situationer rekommenderar Utbildningsstyrelsen att man ber om att få ett skriftligt samtycke till att barnen inom småbarnspedagogiken samt eleverna och de studerande inom utbildningen får synas i streamingen.

Av tillståndet att filma eleverna ska framgå för vilken publik streamingen eller videoupptagningen får visas. Samtidigt lönar det sig att påminna om att det hör till god sed att fråga dem som berörs om lov för att publicera videoupptagningen på till exempel sociala medier, ifall andra barn, elever eller studerande som kan indentifieras syns på bilderna eller videorna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-filma-barn-och-unga-i-unde…