Vanliga frågor

Kan man ordna bänkskuddardagen i gymnasiet under coronaepidemin?

Keywords: Coronaviruset Gymnasieutbildning

28.1.2021

Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet har 28.1.2021 gett en rekommendation om att gymnasiernas traditionella bänkskuddardag (penkis) inte ska ordnas under rådande coronavirusepidemi. De gamlas dans och andra festligheter bör skjutas upp till en senare tidpunkt med beaktande av epidemiläget.

Enligt rekommendationen är det bra att eftersträva att hitta sådana sätt att genomföra bänkskuddardagen och de gamlas dans på som är trygga med tanke på hälsan. 

28.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation