Vanliga frågor

Kan man ordna utflykter och lägerskolor under coronavirusepidemin?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Uppdaterad 14.7.2021.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Det här gäller också utflykter och lägerskolor som ingår i årsplanen och i andra planer. Utflykter och lägerskolor är närundervisning. Utbildningsanordnaren överväger utgående från den lokala epidemisituationen huruvida utflykter och lägerskolor kan ordnas. Utbildningsanordnaren beslutar om lämpliga verksamhetssätt som gäller utflykter och lägerskolor och ger instruktioner i enlighet med dem.

Enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 4.8.2020 ska man inte ordna stora gemensamma evenemang om det inte är möjligt att ta hänsyn till rekommendationerna som gäller avstånd och hygien. Undervisningsgrupperna bör också hållas isär under hela skoldagen. Om det inte är möjligt att hålla undervisningsgrupperna skilt för sig ska man se till att det går att hålla avstånd och upprätthålla en god hygien samt sträva efter att i mån av möjlighet ordna undervisningen i skift. Om man använder utrymmen utanför skolan ska man följa motsvarande rutiner för avstånd och hygien som i skolans egna lokaler. Därtill ska man undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående.

Utflykter och lägerskolor kan ordnas om det går att iaktta rekommendationerna som berör avstånd och hygien. Undervisning som ges utanför skolan är avsedd för att öka elevernas välbefinnande och engagerade medborgarskap. Man kan till exempel göra utflykter i naturen tillsammans med den egna undervisningsgruppen och hålla lektioner utomhus. I planeringen av utflykter och lägerskolor ska man ta i beaktande anvisningarna som gäller avgiftsfriheten inom undervisningen samt elevernas eventuella funktionsnedsättningar eller specialbehov och anvisningarna som gäller hygien och avstånd. 

Om det behövs transport för att ordna en utflykt eller lägerskola rekommenderas det att transporterna genomförs enligt THL:s anvisningar om skoltransport. Då man ordnar transport är det viktigt att iaktta de nationella och lokala rekommendationerna och anvisningarna om skyddsutrustning, till exempel gällande munskydd för personer över 15 år. När man planerar programmet för en utflykt eller lägerskola är det skäl att ta i beaktande att man undviker situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående personer. Även då man ordnar eventuell inkvartering är det skäl att se till att undvika närkontakt. En lägerskola kan till exempel ordnas så att eleverna sover hemma.

När man överväger resor utomlands bör man beakta myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt riskerna i anslutning till resan. Mer information finns på utrikesministeriets och Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-man-ordna-utflykter-och-lagers…

Uppdatering 26.4.2021: tillägg om att utflykter och lägerskolor är närundervisning, preciserad info om användningen av utrymmen utanför skolan

Uppdtatering 9.2.2021: info om THL:s rekommendation att tillfälligt avbryta kortvariga studentutbyten från utlandet

12.7.2021 uppdaterad punkt om myndigheternas reseanvisningar