Vanliga frågor

Nyckelord: Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Granskad 28.3.2022

Enligt lagen om grundläggande utbildning har kommunen skyldighet att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning. Enligt lagen sker förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som närundervisning. Den temporära ändringen av lagen om grundläggande utbildning (20a §) gör det möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang med vissa förutsättningar och gällande en begränsad grupp elever.

Utbildningsanordnaren kan ta beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang endast i situationer då det är nödvändigt, och om undervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt enligt anvisningarna från myndigheten med ansvar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller när undervisningslokaliteterna måste stängas helt eller delvis enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är utbildningsanordnaren som tar beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. När utbildningsanordnaren är en kommun fattas beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang av den kommunala institution som definieras i de administrativa förordningarna i 90 § i kommunallagen. När utbildningsanordnaren är staten, en registrerad sammanslutning eller stiftelse fattas beslutet av den institution som definieras i stadgarna i 4 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata.

Beslutet om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang kan fattas högst en månad åt gången. Utbildningsanordnaren kan förlänga beslutet om det fortfarande är nödvändigt att fortsätta besluten enligt de förutsättningar som anges i lagen om smittsamma sjukdomar.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/kan-utbildningsanordnaren-eller-sk…