Vanliga frågor

Nyckelord: Personalutbildning Ledning och förvaltning Lagstiftning Undervisning och handledning Yrkesutbildning

Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1150/2017) fastställer behörigheten på en allmän nivå. Det är utbildningsanordnarens uppgift att bedöma vilken examen som är lämplig för undervisning i de olika delområdena inom ramen för 14 § i förordningen.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/med-vilken-utbildning-ar-man-behorig-att-undervisa-i-yrkesinriktade-examensdelar-och