Vanliga frågor

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 10.9 2021

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. Rekommendationerna beror på coronasituationen i området. THL har inte gett separata rekommendationer om användningen av munskydd inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. THL rekommenderar att man använder munskydd inomhus i offentliga lokaler och vid publikevenemang där det inte alltid går att undvika närkontakt med andra. Av denna orsak är det också motiverat att använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisning på motsvarande sätt som inom övriga utbildningsformer.

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderar THL användning av munskydd för alla 12 år fyllda alltid då man vistas inomhus i offentliga lokaler och vid evenemang för allmänheten. Rekommendationen gäller också elever i den grundläggande utbildningen från och med årskurs 6 samt läroanstalterna. Det här innebär att 12 år fyllda elever och studerande inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning rekommenderas använda munskydd. Beslut om att rekommenda munskydd fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen.

Inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning är det i första hand de studerande själva som ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för munskydd. Kommunerna ser till att studerande i mest sårbar ställning får munskydd avgiftsfritt, om kommunen hör till ett område där rekommendationen gäller. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

10.8 2021 Ny länk till UKM:s och THL:s rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Texten har redigerats 11.1.2020 så att den motsvarar THL:s rekommendationer om användning av munskydd (rekommenderas från och med 12 år fyllda).

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-det-…