Vanliga frågor

Ska man använda munskydd inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 30.12.2021

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte småbarnspedagogiken och undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan med beaktande av epidemiläget utfärda egna rekommendationer som kompletterar den nationella rekommendationen, till exempel om sänkning av åldersgränsen för munskydd. De exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan därför variera från region till region.  THL rekommenderar sedan 17.12.2021 att alla 12 år fyllda i hela landet använder munskydd i offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken. De regionala och lokala myndigheterna som har befogenheter att fatta beslut i frågan kan inom sin region eller på lokal nivå med beaktande av den lokala och regionala epidemisituationen ge kompletterande eller mer begränsade rekommendationer, som grundar sig på deras riskanalys och befogenheter. Närmare anvisningar om användningen av munskydd kan därför variera för regionerna och läroanstalterna. Beslut om att rekommendera munskydd fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen.

Inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning är det i första hand de studerande själva som ansvarar för anskaffningen av och kostnaderna för munskydd. Kommunerna ser till att studerande i mest sårbar ställning får munskydd avgiftsfritt, om kommunen hör till ett område där en rekommendation om att använda munskydd gäller. Utbildningsanordnarna kan erbjuda munskydd avgiftsfritt åt de studerande om man anser att det är ändamålsenligt med tanke på säkerheten och för att förhindra spridningen av smitta.

30.12.2021 Texten har uppdaterats för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021.

14.10.2021 Texten har uppdaterats för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

10.9 2021 Ny länk till UKM:s och THL:s rekommendation för ordnande av hälsosäker hobbyverksamhet för barn och unga.

10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-det-…