Vanliga frågor

Ska man använda munskydd inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 10.8 2021

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. I rekommendationen ingår även skolorna och läroanstalterna. Rekommendationerna är beroende av vilket epidemiläge som råder på området. I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderar THL att munskydd används även i grundskolorna från och med årskurs 6 och uppåt samt i läroanstalterna på andra stadiet och i högskolorna. Rekommendationen om användning av munskydd gäller också skoltransport och skolresor med kollektivtrafik.

I grundskolorna kan rekommendationen om användning av munskydd verkställas enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. Munskydd behöver ändå inte användas i skolan när elever i årskurs 6 deltar i lågstadiets undervisning i sammansatt klass.

Beslut om rekommendationer fattas på lokal eller regional nivå utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att munskydd används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken. Rekommendationerna som gäller för olika skeden av epidemin kan tas i bruk lokalt eller regionalt oberoende av vilken epidemisituationen är på området. 

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderar THL även att munskydd används i alla arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar och visats i samma utrymmen. Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Inom den grundläggande utbildningen för vuxna lämpar sig motsvarande principer för användningen av munskydd som tillämpas på andra stadiet.

THL har gett en rekommendation om användningen av munskydd som är indelad i olika epidemilägen. I rekommendationen ingår även skolorna och läroanstalterna. Rekommendationerna är beroende av vilket epidemiläge som råder på området. I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderar THL att munskydd används även i grundskolorna från och med årskurs 6 och uppåt samt i läroanstalterna på andra stadiet och i högskolorna. Rekommendationen om användning av munskydd gäller också skoltransport och skolresor med kollektivtrafik. I grundskolorna kan rekommendationen om användning av munskydd verkställas enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. Munskydd kan i enlighet med den regionala myndighetens rekommendationer även användas i andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt.

Beslut om rekommendationer fattas på lokal eller regional nivå utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att munskydd används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken. Rekommendationerna som gäller för olika skeden av epidemin kan tas i bruk lokalt eller regionalt oberoende av vilken epidemisituationen är på området. 

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderar THL även att munskydd används i alla arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar och visats i samma utrymmen. Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Inom den grundläggande utbildningen för vuxna lämpar sig motsvarande principer för användningen av munskydd som tillämpas på andra stadiet.

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

5.11.2020 gällande skoltransporter

27.11.2020 gällande användning av munskydd bland elever i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen samt gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (lägre åldersgräns, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

19.1.2021 gällande rekommendationen om användningen av munskydd i samansatt undervisning på lågstadiet

Texten har uppdaterats 10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-gymn…