Vanliga frågor

Ska man använda munskydd inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords: Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Uppdaterad 12.1.2022

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte småbarnspedagogiken och undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan med beaktande av epidemiläget utfärda egna rekommendationer som kompletterar den nationella rekommendationen, till exempel om sänkning av åldersgränsen för munskydd. De exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan därför variera från region till region. THL rekommenderar sedan 17.12.2021 att alla 12 år fyllda i hela landet använder munskydd i offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken. Detta rekommenderas också gällande skoltransporter i fråga om barn och unga som fyllt 12 år.

Beslut om rekommendationer fattas lokalt eller regionalt utgående från den epidemiologiska situationen på området. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna, såsom kommunen och sjukvårdsdistriktet, beslutar om man ska rekommendera att munskydd används och i vilken omfattning. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Eleven och den studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Eleverna och de studerande får inte försättas i en ojämlik ställning beroende på om de använder munskydd eller inte och användningen av munskydd får inte vara en förutsättning för att få undervisning. I skolorna och läroanstalterna kan man genomföra sådana arrangemang som behövs för att trygga hälsosäkerheten, till exempel när det gäller hur eleverna och de studerande placeras i klassrummet.

Stöd för kostnaderna som munskydden för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet medför för utbildningsanordnarna ingår i förhöjningen av statsandelarna som riktas till kommunerna.

Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

5.11.2020 gällande skoltransporter

27.11.2020 gällande användning av munskydd bland elever i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen samt gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (lägre åldersgräns, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

19.1.2021 gällande rekommendationen om användningen av munskydd i samansatt undervisning på lågstadiet

10.8 2021. I texten finns en ny rekommendation om anordnande av utbildning och småbarnspedagogik samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronaepidemin.

14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

30.12.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021.

12.1.2022 nytt stycke om elevens och den studerandes rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/ska-man-anvanda-munskydd-inom-gymn…