Vanliga frågor

Nyckelord: Ukraina Vuxenutbildning Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete

Studerande som beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är inte läropliktiga i Finland, om de inte har hemkommun i Finland.

Ukrainska studerande som slutfört en utbildning som motsvarar den grundläggande utbildningen kan söka sig till den grundläggande utbildningen för vuxna som ämnesstuderande eller till vuxengymnasiet till exempel för att studera finska eller svenska. Då är studierna avgiftsbelagda. 

Den studerande har också möjlighet att söka sig till utbildning inom det fria bildningsarbetet. Undervisningen inom det fria bildningsarbetet är i regel avgiftsbelagd. De som omfattas av tillfälligt skydd har inte rätt till studiesedlar som sänker studerandeavgifterna inom det fria bildningsarbetet.

Om den studerande får en integrationsplan av kommunen eller arbets- och näringsbyrån och integrerande utbildning i finska eller svenska som ordnas inom det fria bildningsarbetet godkänns, är utbildningen avgiftsfri för den studerande och läroanstaltens huvudman får en statsandelsfinansiering på hundra procent av utbildningen. Kommunen kan på begäran av en person som fått tillfälligt uppehållstillstånd utarbeta en integrationsplan och om kommunen anser att personen behöver en sådan.

Studiealternativet för en ung person som omfattas av tillfälligt skydd kan enligt hens mål och utbildningsanordnarens utbud vara en utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) som börjar 1.8.2022. Man kan söka till den genom kontinuerlig ansökan året runt. I HUX-utbildningen antas den studerande ha tillräckliga grundläggande språkkunskaper, men i den studerandes personliga studieplan kan man särskilt i början av utbildningen betona studier som utvecklar kunskaperna i studiespråket.

Det är fritt att söka till yrkes- och gymnasieutbildning på andra stadiet. Personer som får tillfälligt skydd kan söka till studier på samma villkor som finska medborgare. Då har de ändå inte rätt till de avgiftsfria läromedel eller arbetsredskap, -kläder och -ämnen undervisningen förutsätter. Utbildningsanordnaren kan om den så önskar erbjuda dessa utan avgift. Yrkes- eller gymnasieutbildning är inte nödvändigtvis det primära alternativet för ukrainska studerande, eftersom de ännu inte har kunskaper i studiespråket. Det finns i viss mån möjlighet att få stöd för att öka språkkunskaperna under studietiden.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/till-vilka-utbildningar-kan-16-18-…