Vanliga frågor

Vad ska man göra med pengar som samlats in för lägerskolor och utflykter?

Keywords: Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Grundläggande utbildning

Texten granskad och uppdaterad till behövliga delar 17.12.2020.

I skolorna kan man fundera om det är möjligt att använda medlen som samlats in för  utflykter och lägerskolor för något annat trevligt evenemang. Hela klassen eller gruppen kan tillsammans planera någon gemensam aktivitet.

Om det inte finns andra alternativ och man är tvungen att lämna tillbaka de medel som gemensamt har samlats in, ska man i första hand följa det som eventuellt på förhand avtalats gällande återbetalning av pengarna om lägerskolan eller utflykten avbokas eller om en elev flyttar till en annan klass eller skola. Om man inte har avtalat om något arrangemang på förhand ska vårdnadshavarna komma överens hur man går till väga. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att pengarna returneras enligt samma principer man följer vid användningen av dem: åt samtliga vårdnadshavare returneras en summa per elev som är lika stor för alla.

Utbildningsstyrelsen har inte befogenheter att bestämma vad eleverna och vårdnadshavarna ska göra med de insamlade pengarna om de inte kan användas för det planerade ändamålet.

Om pengarna som samlats in för en lägerskola eller utflykt har överlåtits åt utbildningsanordnaren är det utbildningsanordnaren som beslutar om återbetalningen av pengarna.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vad-ska-man-gora-med-pengar-som-sa…

Referenser till vårens utflykter gar tagits bort 17.12.2020.