Vanliga frågor

Vem betalar för munskydden inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen?

Keywords: Coronaviruset Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Granskad 28.3.2022

Om en rekommendation om användning av munskydd gäller på området är utgångspunkten inom den grundläggande utbildningen att kommunen erbjuder och bekostar munskydd för alla elever, eftersom det är frågan om utbildning som omfattas av läroplikt. En elev i den grundläggande utbildningen kan använda ett eget munskydd om hen så vill.

I och med den utvidgade läroplikten är gymnasieutbildning, yrkesutbildning, utbildning i övergångsskedet samt enskilda andra utbildningar efter den grundläggande utbildningen avgiftsfria för den studerande. Därmed ska de studerande även få munskydd avgiftsfritt. Läroplikten utvidgas från och med läsåret 2021–2022 en årskull i taget. Utbildningsanordnaren ska erbjuda och bekosta munskydd avgiftsfritt åt läropliktiga studerande, men kan erbjuda dem avgiftsfritt även åt andra studerande. Kommunerna ska ändå se till att det finns munskydd tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, ifall kommunen finns på ett område där en rekommendation om användning av munskydd gäller.

Utbildningar i övergångsskedet är påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildning, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. Munskydden ska vara avgiftsfria även för dem som fullgör sin läroplikt inom utbildning som förbereder för arbete och självständigt liv, inom grundläggande utbildning för vuxna samt inom utbildning som ordnas vid samernas utbildningscentrum.

Då det handlar om en rekommendation kan eleverna eller de studerande inte förpliktas att använda munskydd. Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda munskydd och instruera hur det används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.

Eleven och den studerande har rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen. Eleverna och de studerande får inte försättas i en ojämlik ställning beroende på om de använder munskydd eller inte och användningen av munskydd får inte vara en förutsättning för att få undervisning. I skolorna och läroanstalterna kan man genomföra sådana arrangemang som behövs för att trygga hälsosäkerheten, till exempel när det gäller hur eleverna och de studerande placeras i klassrummet.

THL:s nationella rekommendation om munskydd gäller inte småbarnspedagogiken och undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan med beaktande av epidemiläget utfärda egna rekommendationer som kompletterar den nationella rekommendationen, till exempel om sänkning av åldersgränsen för munskydd. De exakta rekommendationerna om användning av munskydd kan därför variera från region till region.  THL rekommenderar sedan 17.12.2021 att alla 12 år fyllda i hela landet använder munskydd i offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken.

Det är på arbetsgivarens ansvar att munskydd tas i bruk bland skolornas och läroanstalternas personal, varvid utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen av munskydden. Arbetstagaren har i regel skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffar åt personalen.

Vid utbildning som ordnas på arbetsplatsen för studerande inom yrkesutbildningen ska man följa de rekommendationer som gäller på arbetsplatsen. 

Texten har redigerats

2.10.2020 gällande grundläggande utbildning för vuxna

27.11.2020 gällande förhöjning av statsandelar

11.1.2021 svaret har uppdaterats så att det motsvarar THL:s rekommendation (årskurserna 6–9, gäller i epidemins accelerations- och spridningsfas, gäller också arbetsgemenskaper)

9.8.2021 svaret har uppdaterat så att det motsvarar bestämmelserna om utbildningens avgiftsfrihet i enlighet med den utvidgade läroplikten.

14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation från 12.10.2021 som riktar sig till utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt till anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna.

30.12.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation av 22.12.2021.

12.1.2022 nytt stycke om elevens och den studerandes rätt till undervisning och studier i enlighet med läroplanen.

Direkt länk till detta svar: https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/vem-betalar-munskydden-inom-gymnas…