Vanliga frågor

Vilka åldersgränser har sociala medier och kan man använda dem i undervisningen?

Nyckelord Coronaviruset Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Utbildningsanordnaren drar upp riktlinjerna för vilka pedagogiska applikationer, tjänster som tillhandahålls i sociala medier samt digitala spel som används i undervisning och för kommunikation. Till exempel Whatsapp kan användas som ett redskap för kommunikation med eleven och vårdnadshavarna. Om man använder till exempel Youtube i undervisningen ska materialet som eleverna tar del av vara passande med tanke på elevernas ålder och utvecklingsnivå.

Aktörerna som tillhandahåller sociala medier bestämmer om åldersgränsen för sin tjänst. Åldersgränsen i sociala medier baserar sig i motsats till filmer, tv-program och digitala spel inte på en bedömning av hur skadligt innehållet är. Syftet med åldersgränsen är däremot att minska på mängden personliga uppgifter som tjänsteproducenten får om barnet.

Åldersgränserna för sociala medier varierar. För de tjänster som har en åldersgräns är den vanligtvis mellan 13 och 16 år. Till exempel på Whatsapp är åldersgränsen som fastställts i användarvillkoren 16 år, men med vårdnadshavarens samtycke kan tjänsten tas i bruk även av barn under 16 år. På Youtube är åldersgränsen 13 år men man kan använda tjänsten även utan att registrera sig.

Läs mer