Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

49 relaterade frågor

Nyckelord Internationalisering Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Det går att leta kurser på School Education Gateway bland annat på adressen  Kurskatalog (schooleducationgateway.eu)

Sidan till deltagare av Erasmus+ KA101 fortbildningsprojekt: Till deltagare i fortbildningsprojekt (KA101) | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Nyckelord Internationalisering Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Bidraget för uppehället kan beskrivas som en klumpsumma. Det beviljas enligt antalet dagar som uppges på deltagarintyget och för högst två resdagar. För uppehållsbidraget kontrollerar vi inga kvitton, men er arbetsgivare kan eventuellt göra det. Vissa kommuner använder anpassat dagtraktamente och då uppstår inte det här problemet. Programmet Erasmus+ har inga rekommendationer för dagtraktamente.

Nyckelord Internationalisering Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Du har inte fyllt i punkten ”Organisational Support” under ”Budget”. När du i den större rutan skriver in den föreslagna summan 3500 € som visas i den mindre rutan, överskrids er budget till och med. Ni kan förstås inte få ett större bidrag än det ni beviljats, men ni kan skicka slutrapporten till oss i den här formen, vi minskar beloppet här. När du skriver in beloppet, skriv endast siffror och inga skiljetecken.

Nyckelord Internationalisering Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Varje deltagare i en kurs och/eller job shadowing-period ska ha ett deltagarintyg med åtminstone följande uppgifter: 1) deltagarens namn, 2) namnet på utbildningens/kursens arrangör, 3) utbildningens/kursens namn, 4) utbildningens/kursens start- och slutdatum, och 5) utbildnings-/kursarrangörens underskrift. Deltagaren får behålla originalintyget, men ni måste få en kopia av det och se till att spara det. Om den mottagande organisationen inte har en färdig intygsmall, kan intyget göras enligt modellen som finns på sidan för deltagare i fortbildningsprojekt och ändras fall för fall (se rubriken ”Glöm inte deltagarintyget”).

Nyckelord Internationalisering Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Mobility Tool+ hämtar sammanfattningen från ert ansökningsformulär som ni ändrar enligt det som genomförts. Mobility Tool har en ruta för den engelska sammanfattningen. Om projektet bedöms vara godkänt i granskningen av slutrapporten, flyttas sammanfattningen till EU:s projektdatabas. De övriga punkterna i slutrapporten kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

Nyckelord Internationalisering Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Erasmus+-bidraget är inte beskattningsbar inkomst, eftersom det är avsett bara för kostnader. Närmare information finns på webbplatserna https://www.mela.fi/sv/ och https://www.mela.fi/sv/stipendiater/

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Utgångspunkten för fastställandet av mobilitet är läroanstaltens/konsortiets verksamhet under normala omständigheter utan inverkan av coronaviruset. Ur den långsiktiga planeringens perspektiv är det viktigt att fundera och i ansökan motivera om man tänker hålla mobilitetsmängderna på samma nivå eller öka dem under årens lopp. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej. En ändring av en enskild ackreditering till ett konsortium eller tvärtom anses vara en betydande ändring av internationaliseringsstrategin, så sökanden måste lämna in en fullständig ansökan enligt standardförfarandet. 

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej, under ansökningsomgången för ackreditering 2021 kommer man inte längre att ordna ett lätt förfarande för innehavarna av Erasmusstadgan. Det lönar sig alltså för innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning att ansöka om ackreditering för den nya programperioden nu.  

Nyckelord Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökans centrala informationsinnehåll ska anges på ansökningsblanketten. Utrymmet på ansökningsblanketten är begränsat, så de sökande måste välja de allra viktigaste uppgifterna och presentera dem effektivt. De sökande kan bifoga bilagor till sin ansökan; dessa bilagor ska dock följa anvisningarna på ansökningsblanketten. I synnerhet för att behandla alla sökande lika kan bilagorna inte användas för längre svar på samma frågor som på ansökningsblanketten. Om bedömarna drar slutsatsen att detta är huvudsyftet med bilagan kommer bilagan i fråga inte att beaktas. 

Om organisationen/konsortiet har en internationaliseringsstrategi lönar det sig att bifoga den till ansökan men sammanfatta de viktigaste delarna av dess innehåll på själva ansökningsblanketten. I allmänhet är syftet med de strategiska dokumenten att ge mer bakgrundsinformation om organisationens Erasmus-plan eller att berätta om organisationens initiativ utanför programmet. 

 En internationaliseringsstrategi för yrkesutbildning (särskilt Guide to internationalisation) är ett exempel på ett strategiskt dokument. 

Visar 1-10/49