8 relaterade frågor

Nyckelord Erkännande av examina

På blanketten för ansökan om erkännande av examen finns alla läroämnen som det är möjligt att få behörighet för som ämneslärare med Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande.

Dessa läroämnen är:

 • modersmål och litteratur (finska, svenska, samiska)
 • det andra inhemska språket (finska, svenska, samiska)
 • främmande språk (engelska, spanska, italienska, japanska, kinesiska, latin, portugisiska, franska, tyska, ryska, estniska)
 • matematik
 • biologi
 • geografi
 • fysik
 • kemi
 • hälsokunskap
 • religion
 • livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära
 • musik
 • bildkonst
 • slöjd
 • gymnastik
 • huslig ekonomi
 • informationsteknik
Nyckelord Erkännande av examina

Du behöver inte nödvändigtvis ett beslut om erkännande av examen. Börja med att fundera på vad du vill göra i Finland.  Testa servicerådgivaren för erkännande av examina på Utbildningsstyrelsens webbplats. Den kan hjälpa dig ta reda på om du behöver ett beslut eller inte.

Du behöver ett beslut om du vill arbeta med ett yrke för vilket det krävs en viss utbildning enligt lagen. Dessa yrken kallas reglerade yrken. En lista på reglerade yrken finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.  

Du behöver även ett beslut om du vill arbeta i Finland med en arbetsuppgift som kräver högskoleexamen enligt lagen. Arbetsuppgifter av detta slag finns främst vid staten och i kommunerna.  

Du behöver inte ett beslut om du till exempel vill   
- studera i Finland och avlägga en examen  
- arbeta med ett yrke för vilket det inte krävs en viss utbildning enligt lagen.  

I dessa fall kan du ansöka om studieplats eller arbete med din utländska examen utan ett beslut om erkännande. Läroanstalten eller arbetsgivaren bedömer ditt kunnande. 

Nyckelord Erkännande av examina

Om du har lärarbehörighet från ett annat land ska du ansöka om behörighet för samma läraryrke.   

Testa servicerådgivaren för erkännande av examina på Utbildningsstyrelsens webbplats. Den kan hjälpa dig ta reda på vilket slags beslut du bör söka.   

På vår webbplats finns sidor med information om olika yrkesområden, bland annat erkännande av examina för läraryrken. På sidorna finns även beskrivningar av olika läraryrken.  

Nyckelord Erkännande av examina

Du kan ansöka om ett beslut med den elektroniska ansökningsblanketten. Blanketten finns i Studieinfo-tjänsten på svenska, finska och engelska.

Läs anvisningar i ansökningsblanketten noga innan du skickar din ansökan.

Gå till ansökningsblanketten

Gå till anvisningar i vår webbplats

Nyckelord Erkännande av examina
Nyckelord Erkännande av examina

Behandlingen av ansökan om erkännande av examen tar vanligtvis högst två till tre månader. Behandlingen går snabbare om ansökningen redan från början innehåller alla uppgifter och intyg som krävs.  

Så här kan du försnabba behandlingen av din ansökan:  
- Läs anvisningarna och fyll i ansökan omsorgsfullt.   
- Kolla din e-post. Om du får ett meddelande från Utbildningsstyrelsen, svara snabbt. Kontrollera även att inga meddelanden har hamnat skräpposten.  

Nyckelord Erkännande av examina

Utbildningsstyrelsen fattar inte beslut om behörighet för lärare i elevens eget modersmål.

Utbildningsstyrelsen kan fatta beslut om behörighet som ges av en utländsk examen för uppgifter för vilka det finns lagstadgade behörighetskrav.

Undervisning i det egna modersmålet ordnas vanligtvis som undervisning i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen. I lagstiftningen fastställs inga behörighetskrav för undervisning i det egna modersmålet som kompletterar den grundläggande utbildningen. I detta fall avgör utbildningsanordnaren vilken slags behörighet och vilket slags kunnande som krävs av läraren.

Nyckelord Erkännande av examina

Behörighetskraven för ämneslärare är

 • högre högskoleexamen
 • studier i ämnena som undervisas som omfattar minst 60 eller minst 120 studiepoäng och
 • pedagogiska studier för lärare som omfattar minst 60 studiepoäng.

Du har avlagt högre högskoleexamen i Finland. 

Du kan ansöka om Utbildningsstyrelsens beslut om att jämställa din utländska lärarutbildning med pedagogiska studier för lärare i Finland som omfattar minst 60 studiepoäng. Vid denna typ av beslut krävs vanligtvis kompletterande pedagogiska studier för lärare som ska genomföras i Finland.  

Du kan påvisa din behörighet när det gäller studierna i ämnet som undervisas antingen med Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande eller med ett motsvarighetsintyg som utfärdats av universitetet. Om studier i matematik ingår i den högre högskoleexamen som du avlagt i Finland, ta först reda på om det finländska universitet som utfärdat examen kan ge dig ett motsvarighetsintyg. 

Visar 1-8/8