Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

1 relaterade frågor

Nyckelord Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Examensgrunder Yrkesutbildning

För arbetsuppgifter inom restaurang- och cateringbranschen krävs ett hygienpass som avlagts med godkänt resultat. Personer som arbetar inom livsmedelsbranschen och som hanterar oförpackade livsmedel som lätt förstörs ska ha ett hygienpass. Hygienkompetens visas genom att avlägga ett hygienpasstest med godkänt resultat.

Nuvarande grunder för grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (OPH-2707-2017) trädde i kraft 1.8.2018 och då var det fortfarande möjligt att få hygienpasset utifrån en lämplig examen eller utbildning. Efter ändringen i livsmedelslagen (1397/2019, 27 §) kan hygienpasset inte längre beviljas på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen, utan alla bör avlägga ett hygienpasstest. Ändringen trädde i kraft 1.1.2020. Ett hygienpass som beviljats på basis av en examen eller utbildning före 31.12.2019 gäller fortfarande efter lagändringen. Enligt examensgrunderna ska den studerande följa lagstiftningen som gäller hygien. Examensbetyget utfärdas endast om den studerande avlagt Livsmedelsverkets officiella hygienpasstest med godkänt resultat.

 

 

Visar 1-1/1