Heli Väinölä hjälper unga arbetssökande att identifiera sitt kunnande på nätkurser i att söka jobb. Hon uppmuntrar unga att vara aktiva och ödmjuka när de söker arbete.

”Att hitta dolda arbetsplatser är dagens stora utmaning”, säger Heli Väinölä. ”Det krävs mycket arbete för att hitta jobb utanför de officiella arbetsplatsannonserna, men man uppskattar att ända upp till 70 procent av arbetsplatserna är sådana.”

Väinölä arbetar som nättutor i TE-tjänsternas projekt joBitt. JoBitt erbjuder jobbsökarkurser på nätet för arbetssökande under 30 år. I jobbsökargrupperna går man igenom hela processen att söka arbete från planering och informationssökning ända till att förbereda sig för en arbetsintervju. På de kortare CV-workshopparna får deltagarna vinkar av tutorer om hur de kan finslipa sina jobbsökardokument.

Största delen av joBitts deltagare är 20–25 år, men också äldre arbetssökande finns med. En del börjar söka arbete på nytt efter en mammaledighet. På kurserna finns det också finländare som är på väg att återvända till hemlandet efter att ha bott utomlands och som vill ha tips om hur man söker jobb i Finland. ”Det är glädjande att folk har varit bra på att hitta nätkurserna”, ler Väinölä.

Väinölä uppmuntrar de unga att vara aktiva. När arbetsplatserna får många sökande och man ännu inte har mycket arbetserfarenhet är det svårt att skilja sig från mängden.

”Det kan ha stor betydelse att du själv ringer arbetsgivaren eller skriver din meritförteckning och ansökan mycket omsorgsfullt.”

Sälja kunnande genom arbetsansökan

Osäkerheten är en stor utmaning för den som börjar söka arbete. Man litar inte på sitt kunnande eller kan inte identifiera det, och man är nervös för att kontakta arbetsgivare.

”Kamratstödet är viktigt i jobbsökargrupperna. Där märker man att alla är rädda och nervösa på liknande sätt”, berättar Väinölä.

Väinölä har märkt att de unga ofta tycker att de inte kan någonting. På jobbsökarkurserna funderar man på sitt kunnande tillsammans och söker det till exempel i fritidsaktiviteter om man inte har tidigare arbetserfarenhet.

Trots att unga också känner till sitt kunnande underskattar de det ofta. Det kan synas i arbetsansökan. ”Det är ett problem eftersom arbetsansökan bör vara ett säljbrev där den sökande försäkrar en arbetsgivare om sitt kunnande. Många har svårt med att försöka sälja sitt kunnande”.

I en bra arbetsansökan syns den egna personligheten, betonar Väinölä. Det är svårt att skilja sig från mängden med en ansökan som är likadan som alla andra. Ett typiskt problem när man skriver en ansökan är att man upprepar det som redan framgår av meritförteckningen.

Syftet med arbetsansökan är att fördjupa informationen i meritförteckningen. I meritförteckningen får rekryteraren läsa om den sökandes tidigare arbetserfarenhet och utbildning; arbetsansökan bör beskriva det kunnande den sökande har samlat på sig i sina tidigare arbeten, genom utbildning och i fritidsaktiviteter.

Man bör kunna övertyga arbetsgivaren så bra som möjligt om sitt kunnande. Det är bättre att säga att man har fått god respons från kunder än att endast konstatera att man är bra på kundservice.

Tänk efter vad du söker

Det viktigaste är att skräddarsy sin ansökan enligt den arbetsplats man söker. Det märks nog om samma ansökan har skickats till flera ställen, påpekar Väinölä. Man kan skilja sig från mängden genom en personlig ansökan. ”Endast fantasin sätter gränser! En kund till min kollega hade sökt arbete på Fazer och skrivit sin ansökan på ett omslag till Fazers Blå. Den personen anställdes.”

Man kan även göra ett gott intryck på arbetsgivaren genom att ta kontakt personligen. När Väinölä själv sökte sin tidigare arbetsplats som arbetskraftsrådgivare skrev hon ut sin ansökan och förde den till arbetsgivaren. ”Senare fick jag höra att det gjorde ett positivt intryck eftersom jag var den enda av de sökande som gjorde det”.

Planeringen av ansökan underlättas om man i förväg tar reda på fakta om företaget man söker till. Den första frågan på en arbetsintervju är ofta ”vad vet du om oss?” påpekar Väinölä. Om man är väl förberedd kan spänningen lätta när det börjar bra.

I fråga om dolda arbetsplatser är det speciellt viktigt att ta reda på fakta om eventuella arbetsgivare. För att det ska vara någon nytta med att skicka öppna ansökningar och direkt kontakta eventuella arbetsgivare måste en arbetssökande noggrant känna till arbetsgivarna och veta vilka slags kunskaper dessa kan behöva.

All kunskap värdefull

JoBitt har fått mycket positiv respons av deltagarna, säger Väinölä. Många deltagare har förstått hur många delmoment som ingår i sökandet efter arbete. Kamratstödet som man fått av andra i samma situation har upplevts som värdefullt. ”De ungas direkta respons och iver är det bästa i mitt jobb!”

Det är inte så lätt att komma in i arbetslivet, men Väinölä uppmuntrar unga arbetssökande till att också vara ödmjuka. Man bör sätta värde på alla arbetsuppgifter som erbjuds, påpekar hon. ”Man får inte vara för kräsen, för varje erfarenhet är ett plus.”

”Ju mindre arbetserfarenhet och ju yngre den arbetssökande är, desto ödmjukare bör man vara när man söker jobb. Ingen börjar på toppen”.

Text: Juha Rudanko