Ett stort antal skolor i Finland deltog hösten 2020 i Unescos kampanj Futures of Education, vars syfte var att samla in skolelevernas tankar om år 2050. Kampanjens tema berörde barn och unga och erbjöd möjlighet att påverka den globala debatten. Vad pratar ungdomarna om när de pratar om år 2050 – och hur bör dagens vuxna svara?
Linnunpojat huutavat

Skribenter: projektarbetare Anjuli Korhonen och undervisningsråd Paula Mattila