En meritförteckning eller ett CV (Curriculum Vitae) ger den väsentligaste informationen om dig i kompakt form. I Europass-meritförteckningen kan du skriva in uppgifter om din utbildning, dina arbetserfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Så här visar du dina kunskaper med hjälp av Europass

På den här sidan kan du läsa om hur du skapar en Europass-meritförteckning och vilken annan nytta du kan ha av Europass.