En meritförteckning eller ett CV (Curriculum Vitae) ger den väsentligaste informationen om dig i kompakt form. I Europass-meritförteckningen kan du skriva in uppgifter om din utbildning, dina arbetserfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Så här visar du dina kunskaper med hjälp av Europass

På den här sidan kan du läsa om hur du skapar en Europass-meritförteckning och vilken annan nytta du kan ha av Europass.

Vad är en Europass-meritförteckning?

I meritförteckningen ingår uppgifter om:

  • din utbildning,
  • din arbetserfarenhet,
  • dina språkkunskaper,
  • dina övriga kunskaper.

I Europass-meritförteckningen kan du också skriva in sådana kunskaper och färdigheter som du skaffat dig under din karriär och ditt liv, men som du inte nödvändigtvis har fått något intyg över, som kommunikativa färdigheter.

Europass-meritförteckningen hjälper dig också att identifiera och beskriva dina kunskaper och styrkor – och att sätta upp mål.

Hur gör du en Europass-meritförteckning?

Du kan fylla i ditt CV med ett elektroniskt verktyg som finns på Europass-webbplatsen. Följ instruktionerna i verktyget och använd exemplen som hjälp. Du får din färdiga meritförteckning genom att spara den på din dator eller per e-post.

Skapa din Europass-meritförteckning här.

Om du tidigare har gjort en Europass-meritförteckning med det elektroniska verktyget, kan du ladda upp den på nytt och uppdatera informationen.

Tips för att göra en bra Europass-meritförteckning:

  • Reservera tillräckligt med tid.
  • Första gången är du tvungen att fundera över dina egna kunskaper och färdigheter och hur du ska beskriva dem på bästa sätt.
  • Fokusera på det väsentliga och uttryck dig kort.
  • Fundera över vilka kunskaper är viktiga för det jobb du söker, du kan uppdatera och ändra ditt CV enligt det.
  • Du kan också föra fram kunskaper och färdigheter som du fått till exempel genom hobbyer.
  • Ofta räcker det med två sidor.

Exempel på Europass-meriförteckningar på olika språk.

Vilka andra Europass-dokument kan du utnyttja?

Till Europass-meritförteckningen kan du bifoga också andra Europass-dokument eller andra dokument som stöttar ditt CV. 

Om du har avlagt en högskoleexamen, kan du använda Europass bilaga till högskoleexamensbevis (Europass Diploma Supplement). Om du avlagt en yrkesexamen kan du använda bilagan till intyg över yrkesexamen (Europass Certificate Supplement). 

Tillbaka till startsidan för Europass