Zooma in på-serien

Zooma in på är en lättläst läromedelsserie för årskurserna 7–9. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. De kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel.

I serien ingår följande läroämnen:

  • historia
  • samhällslära 
  • biologi
  • fysik
  • kemi

Länkar till de enskilda läroämnens lärarmaterial finns under pärmbilderna. Lärarmaterialet till varje läroämne innehåller bland annat undervisningstips, facit till uppgifterna samt extra material för att träna begrepp och jobba med bilder. Under de ämnesspecifika delarna finns också material att ladda ner, till exempel ordkort, ordlistor, tilläggstexter, forskningskort, experiment och arbetsuppgifter.

Du kan läsa mera om hur du kan stödja dina elever i ämnesläsningen och om serien i helheterna som finns under länkarna till vänster.

Här under kan du ladda ner Zooma in på-broschyren, en allmän introduktion till hur du kan använda serien. Broschyren ger dig tips på hur du med läromedlets hjälp kan stödja läsförståelsen.
 

Bilaga

Pdf-dokument att skriva ut.