Zooma in på fysik 7–9

Zooma in på fysik 7–9 är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. De kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för fysik i årskurserna 7–9 och bildar tillsammans med Zooma in på kemi 7–9 en helhet.

Läromedlen har en luftig layout och varje kapitel har en likadan uppbyggnad. Kapitlet inleds med en helsidesbild som ger en introduktion till kapitlets tema. Dessutom finns en video av ett experiment insatt bakom en qr-kod för att lärare och elever ska kunna se och inspireras av experimentet. Stor vikt har lagts vid begrepps- och läsförståelsen. Nya begrepp som är av central betydelse för innehållet finns förklarat bakom qr-koder som finns inne i boken i nära anknytning till den text där begreppet introduceras. I slutet av varje avsnitt finns uppgifter i tre olika kategorier för att underlätta differentiering. I boken finns Visste du att-rutor som ger tilläggsinformation om det aktuella temat för de elever som vill läsa lite mera.

Zooma in på fysik 7–9-serien består av dessa delar:

Zooma in på fysik 7–9, del 1
Zooma in på fysik 7–9, del 2
Zooma in på fysik 7–9, del 3 (utkommer senare)

Zooma in på fysik 7–9 material för läraren innehåller bl.a. undervisningstips, facit till uppgifterna, extra material för att träna begrepp och jobba med bilder samt stöd för elevernas självutvärdering.