Zooma in på historia 7–9

Zooma in på historia 7–9 är en lättläst läromedelsserie som lämpar sig väl för till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter. Läromedlen kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för historia i årskurserna 7–9.

Läromedlen har en luftig layout och varje kapitel har en likadan uppbyggnad och inleds med en stor bild som ger en introduktion till temat. I alla kapitel finns en tidslinje med viktiga händelser inplacerade som strävar till att ge läsaren en helhetsbild av innehållet. Stor vikt har lagts vid läsförståelsen. Bokens uppgifter är av olika slag, dels uppgifter där eleven hittar svaret direkt i texten, dels uppgifter där eleven även behöver använda sig av kunskap och färdigheter från andra ämnen. För den elev som vill läsa lite mera finns det Visste du att-rutor med extra information som ger en fördjupning i innehållet.

Zooma in på historia 7–9-serien består av dessa delar:

  • Zooma in på historia 7–9, del 1
  • Zooma in på historia 7–9, del 2
  • Zooma in på historia 7–9 material för läraren
  • Zooma in på historia 7–9, del 1, digitala uppgifter för eleven

Zooma in på historia 7–9 ingår i den lättlästa Zooma in på-läromedelsserien. Zooma in på-seriens webbsida innehåller:

  • information om hur du som lärare kan stödja elever med olika typer av behov i ämnesläsningen
  • färdiga modeller för formativ bedömning
  • information om hur läromedelsserien är uppbyggd och hur du som lärare ska kunna utnyttja de olika delarna i boken på ett mångsidigt sätt.

Zooma in på-serien 

Zooma in på historia 7–9, material för läraren

Webbmaterialet till varje kapitel innehåller:
1. Centralt innehåll
2. Undervisningstips och diskussionsfrågor
3. Facit till uppgifterna
4. Bilder och kartor
5. Ordförklaringar

I lärarmaterialet finns också tilläggs- och bonustexter.