Zooma in på historia 7–9

Zooma in på historia 7–9 är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. Läromedlen kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedelsserien täcker innehållet i läroplanen för historia i årskurserna 7–9.

Läromedlen har en luftig layout och varje kapitel har en likadan uppbyggnad och inleds med en stor bild som ger en introduktion till temat. I alla kapitel finns en tidslinje med viktiga händelser inplacerade som strävar till att ge läsaren en helhetsbild av innehållet. Stor vikt har lagts vid läsförståelsen. Bokens uppgifter är av olika slag, dels uppgifter där eleven hittar svaret direkt i texten, dels uppgifter där eleven även behöver använda sig av kunskap och färdigheter från andra ämnen. För den elev som vill läsa lite mera finns det Visste du att-rutor med extra information som ger en fördjupning i innehållet.

Zooma in på historia 7–9-serien består av dessa delar

  • Zooma in på historia 7–9, del 1
  • Zooma in på historia 7–9, del 2
  • Zooma in på historia 7–9 material för läraren
  • Zooma in på historia 7–9, del 1, digitala uppgifter för eleven

Zooma in på historia 7–9 material för läraren innehåller bl.a. undervisningstips, facit till varje kapitel, material för att träna begrepp och metoder för att stöda elever med läs- eller andra inlärningssvårigheter.