Zooma in på samhällslära 7–9

Zooma in på samhällslära 7–9 är ett lättläst läromedel som lämpar sig väl för till exempel elever med läs- och skrivsvårigheter. Det kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. Läromedlet täcker innehållet i läroplanen för samhällslära i årskurserna 7–9.

Läromedlet har en luftig layout och varje avsnitt har en likadan uppbyggnad och inleds av en helsidesbild som introduktion till avsnittets tema. Boken är indelad i fem större avsnitt som i sin tur är indelade i kapitel. Stor vikt har lagts vid begrepps- och läsförståelsen. Nya begrepp som är av central betydelse för innehållet finns förklarade bakom qr-koder som finns inne i boken i nära anknytning till den text där begreppet introduceras. I slutet av varje kapitel finns uppgifter som handlar om det senaste kapitlet. I slutet av avsnittet finns ett uppslag med uppgifter som berör hela avsnittet. Uppgifterna finns i tre olika kategorier för att underlätta differentiering. I boken finns faktarutor som ger tilläggsinformation om det aktuella temat eller som förklarar temat mera ingående.

Zooma in på samhällslära 7–9 ingår i den lättlästa Zooma in på-läromedelsserien. Zooma in på-seriens webbsida innehåller:

  • information om hur du som lärare kan stödja elever med olika typer av behov i ämnesläsningen
  • färdiga modeller för formativ bedömning
  • information om hur läromedelsserien är uppbyggd och hur du som lärare ska kunna utnyttja de olika delarna i boken på ett mångsidigt sätt.

Zooma in på-serien 

Zooma in på samhällslära 7–9, material för läraren

Webbmaterialet till varje kapitel innehåller:
1. Centralt innehåll
2. Undervisningstips och diskussionsfrågor
3. Länkar och webbplatser som ansluter till avsnittets tema
4. Bildanalys och tilläggsinformation
5. Facit till uppgifterna
6. Ordförklaringar

Under rubriken Material att ladda ner finns bilagorna insamlade: ordlistor, ordkort och tilläggsmaterial.