Arviointi- ja seurantatieto

Opetushallitus vastasi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnista 30.4.2014 saakka.

Opetushallituksen arviointitoiminnot, Korkeakoulujen arviointineuvosto ja Koulutuksen arviointineuvosto yhdistyivät Kansalliseksi koulutuksen arviointikeskukseksi 1.5.2014. Toukokuusta 2014 alkaen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) vastaa koulutuksen arvioinnista ja laadun hallinnan kehittämisestä.

 

Lisää aiheesta

Arvioinnin uudet yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Mannerheiminaukio 1 A
PL 28
00101 Helsinki

puh. 029 533 5500 (vaihde)