Amispalaute – ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute

Ajankohtaista

Valtakunnalliset opiskelijapalautetulokset julkaistaan Vipunen.fi -palvelussa perjantaina 1.3.2019 klo 9:00.

Vipunen.fi -webinaari koulutuksen järjestäjille

Vipunen.fi -järjestelmän käytöstä ja opiskelijapalautteiden raportointimahdollisuuksista järjestetään kaksi samansisältöistä webinaaria koulutuksen järjestäjille:

  • ke 13.3. klo 9:30 – 10:30 ja
  • pe 22.3. klo 9:30 – 10:30

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta tämän linkin kautta (Webropol).

Vipunen.fi -webinaari työelämätoimikuntien jäsenille

Vipunen.fi -järjestelmän käytöstä ja opiskelijapalautteiden raportointimahdollisuuksista järjestetään webinaari työelämätoimikunnille

  • ma 18.3. klo 15:00 – 16:00

Ilmoittautumislinkki avataan tähän lähiaikoina.

Amispalaute

Amispalaute on valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekysely, jolla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Opiskelijapalautetta käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan. Amispalaute otettiin käyttöön 1.7.2018 alkaen ja sen käytöstä säädetään OKM asetuksella 415/2018.

Keneltä ja milloin kysytään

Amispalaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Amispalautetta ei kysytä opiskelijoilta, jotka suorittavat Valmaa, Telmaa, tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta, eikä opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön.

Opiskelijat vastaavat kyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja toisen kerran päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKSissa tavoitteena olevan tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Palaute annetaan anonyymisti ja tulokset raportoituvat vasta, kun kohderyhmässä on vähintään viisi vastaajaa.

Valtakunnallisia palautekyselylomakkeita on kolme:

  • Amispalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet

Valtakunnalliset opiskelijapalautetulokset

Valtakunnalliset palautekysymykset ovat kaikille tutkinnoille ja vastaajille yhteiset ja näiden tulokset raportoituvat tilastomuodossa avoimesti kaikille Vipunen.fi -palvelussa 1.3.2019 alkaen (polussa Ammatillinen koulutus > Opiskelijapalaute). Tulokset esitetään Vipunen.fissä palautekysymyksittäin, tutkinnoittain ja koulutuksen järjestäjittäin.

Tuloksia on saatavissa 1.7.2018 alkaen ja niitä julkaistaan Vipunen.fissä kuukausittain kahden kuukauden viiveellä. Tulosten julkaisupäivä on aina kuukauden 3. päivä. Aluksi tilastokausia on vain yksi: 1.7.2018 alkaen – uusin kuukausi. Kuukausittaiset uudet tulokset kumuloituvat aiempiin. Jatkossa Vipusessa on mahdollista tarkastella tuloksia tilastovuosi-, kuukausi- ja rahoituskausikohtaisesti.

Koulutuksen järjestäjät ovat voineet lisätä valtakunnallisten kysymysten jatkoksi omia lisäkysymyksiään. Näiden kautta kerätty palaute raportoituu vain koulutuksen järjestäjälle itselleen, ei muille.

Tuloksia hyödynnetään laadunseurannassa ja kehittämisessä

Opiskelijapalautetuloksia hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä työelämätoimikunnat laadunseurannassa.

Kaikki palautekysymykset tuottavat tietoa kehittämisen tueksi. Lisäksi osa kysymyksistä vaikuttaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteena koulutuksen järjestäjille myönnettävään vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Opiskelijapalautteen käytöstä rahoituslaskennassa on säädetty OKM asetuksessa 415/2018.

Lisätiedot ja neuvonta

Kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Järjestelmä, jolla palaute annetaan, on nimeltään Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu. Arvo-järjestelmä ei sisällä henkilötietoja.

Lisätiedot ja neuvonta:

 

Opetushallituksen Arvo-järjestelmän neuvonta

Sähköposti
Puhelin 029 533 1025

Valtakunnalliset palautekysymykset

Tietosuojaseloste