AIPAL - näyttötutkintojen palautejärjestelmä

AIPAL on internetin kautta käytettävä palautejärjestelmä, jolla kootaan tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Palautetta käytetään näyttötutkintojärjestelmän toimivuuden seurannassa ja kehittämisessä.

Palaute annetaan anonyyminä ja se raportoituu koulutuksen/näyttötutkinnon järjestäjille, tutkintotoimikunnille, Opetushallitukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Opetushallitus on uudistanut AIPAL-palautejärjestelmän. Uudistettu AIPAL otetaan käyttöön 7.1.2015 alkaen.

Uudistettuun AIPALiin siirtymisen aikataulua

Nykyisen AIPALin käyttö päättyy 31.12.2014 klo 12:00.

Nykyiseen AIPALiin tallennetut tutkinnon järjestäjäkohtaiset palautekyselylomakkeet ja annetut palautteet konvertoidaan uudistettuun järjestelmään siten, että tiistaina 16.12.2014 kerätty palaute vielä siirretään.

Keskiviikosta 17.12.2014 alkaen nykyinen AIPAL on edelleen normaalisti käytettävissä ja palautetta voi kerätä sekä raportoida, mutta tämän jälkeen tallennettu uusi palaute ei enää siirry uudistettuun AIPAL-järjestelmään.

Vanha AIPAL-järjestelmä sammutetaan 31.12.2014 klo 12 ja samalla automaattisesti päättyy nykyisten käyttäjätunnusten voimassaolo. Vanhaan järjestelmään kerätty palautetieto on raportoitavissa myös uudistetun järjestelmän kautta 7.1.2015 alkaen.

Uudistettu AIPAL otetaan käyttöön 7.1.2015 alkaen.

Kaikki käyttäjätunnukset uusitaan

Opetushallituksella on käytössä keskitetty käyttäjätunnistus, Opintopolun Käytönhallinta-palvelu, jota myös uudistettu AIPAL käyttää. Samalla käyttäjätunnuksella ja kirjautumiskerralla pääsee kaikkiin niihin Opetushallituksen palveluihin, joihin henkilölle on myönnetty oikeudet. Käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaisia.

Keskitettyyn käyttäjätunnistukseen siirtyminen edellyttää, että kaikki aiemmin käytössä olleet AIPALin käyttäjätunnukset uusitaan ja käyttäjät tunnistetaan uudelleen.

Opetushallitus myöntää tutkinnon järjestäjän nimeämille henkilöille AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjän oikeudet. AIPAL -koulutustoimijan pääkäyttäjät myöntävät kaikki AIPALin käyttöoikeudet omassa organisaatiossaan.

Valtakunnalliset kysymykset on uusittu

Opetushallitus on uudistanut myös valtakunnalliset palautekysymykset. Kaikki palaute kerätään 7.1.2015 alkaen käyttäen uusia, kaikille tutkinnoille yhteisiä valtakunnallisia palautekysymyksiä. Tutkinnon järjestäjällä on edelleen mahdollisuus laatia näiden yhteyteen omia lisäkysymyksiään, joiden kautta kerätty palaute raportoituu vain organisaatiolle itselleen.

AIPAL uudistuu teknisesti ja käyttöliittymältään, mutta peruskäyttötarkoitus ei muutu.

AIPAL-järjestelmällä:

  • kerätään valtakunnallinen palaute näyttötutkintojen suorittajilta kahdessa vaiheessa: hakeutumisvaiheessa ja tutkinnon suorittamisen vaiheessa, kun palautteen antaja on osallistunut henkilökohtaisen tavoitteensa mukaiseen viimeiseen tutkintotilaisuuteen,
  • palautetta voi kerätä vain tutkintoihin, joihin tutkinnon järjestäjällä on voimassa oleva näyttötutkintojen järjestämissopimus (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot),
  • palaute annetaan anonyyminä ja tulokset raportoituvat vasta, kun vähintään viisi vastaajaa on antanut palautetta,
  • valtakunnalliset tutkinto- ja opintoalakohtaiset tulokset raportoituvat tilastomuodossa,
  • tutkinnon järjestäjäkohtaisilla lisäkysymyksillä kerätty palaute raportoituu vain tutkinnon järjestäjälle itselleen ja
  • työvoimakoulutuksena näyttötutkintoja suorittavat antavat palautteen vain työhallinnon OPAL-järjestelmällä.

Ruotsinkielinen versio

Tutkinnon suorittajien käyttämä vastauslomake käännetään ruotsiksi 7.1.2015 mennessä. AIPAL-virkailijasovellus käännetään ruotsiksi tammikuussa 2015.

Koulutus

Nykyisille AIPAL-käyttäjille siirtyminen uudistettuun AIPALiin onnistuu ilman koulutustakin. Tueksi tuotetaan ohjeistusta. Tarvittaessa järjestämme myös koulutusta, josta tiedotetaan ja voidaan sopia myös erikseen.

Käyttäjäneuvonta ja lisätiedot
sähköposti
puhelin 029 533 1025

 

Opetushallituksen AIPAL-neuvonta

Sähköposti
Puhelin 029 533 1025

Valtakunnalliset palautekysymykset