Ennakointi

Kuva: Aleksi KuitunenMitä on koulutuksen ennakointi?

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa

Opetushallitus ennakoi energia-alan osaamistarpeita. Osaamisen ennakointifoorumia edeltäneiden koulutustoimikuntien jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista koottu ennakointiryhmä arvioi alan tulevaisuuden muutoksia, tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita. Ennakoinnissa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Osaamistarveraportti on julkaistu.

 

Lisätietoja

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaa Opetushallituksessa ennakointiyksikkö

Opetusneuvos Kari Nyyssölä