Ennakointi

Kuva: Aleksi KuitunenMitä on koulutuksen ennakointi?

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla

Opetushallitus koordinoi koulutustoimikuntien ennakointityötä vuosina 2013–2016. Yhtenä ennakoinnin apuvälineenä käytettiin ennakointikattoja. Julkaisuun Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla on raportoitu ennakointikarttatyöskentelyssä löydetyt tulevaisuuden osaamistarpeisiin vaikuttavat muutoksen tausta-ajurit, käynnissä olevat muutokset sekä niiden aiheuttamat osaamistarpeet. Lisäksi raporttiin on koottu koulutustoimikuntien havaitsemia villejä kortteja sekä ideoita uusista ammateista ja osaamisyhdistelmistä.

Havaintoja ja kehitysehdotuksia koulutustoimikuntien ennakointikarttatyöskentelystä vuosina 2014–2016.

 

Lisätietoja

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaa Opetushallituksessa ennakointiyksikkö

Opetusneuvos Kari Nyyssölä