Humanistinen ja kasvatusala

Humanistisen ja kasvatusalan koulutusalan aloittajatarve on nykytilaa jonkin verran pienempi. Koulutusasteittain tuloksia tarkasteltaessa suurin vähennystarve on ammatillisessa peruskoulutuksessa, jonka aloittajatarve on neljänneksen nykyistä pienempi. Korkeakoulutuksen aloittajatarve on sen sijaan melko lähellä nykytilan aloittajamääriä. Ennakoinnissa käytetyt tavoitteelliset koulutuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät kertoimet ovat vähentäneet ennen kaikkea ammattikorkeakoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta. Sen sijaan yliopistokoulutuksen tarvetta kertoimet ovat supistaneet vain vähän.