Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kun koulutusalan tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena, osoittaa aloittajatarvelaskelma noin neljänneksen lisäystarvetta nykytilaan nähden. Koulutusaloittaiseen lopputulokseen vaikuttaa keskeisesti se seikka, että alan ammateissa työskentelee nuorta työvoimaa, jolloin poistuma on keskimääräistä vähäisempi eikä uusia työpaikkoja avaudu muiden ammattiryhmien tapaan. Kun tuloksia arvioidaan koulutusasteittain, jakaantuvat tulokset siten, että sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että yliopistokoulutuksessa olisi merkittävää lisäystarvetta, mutta ammattikorkeakoulutuksen vähennystarve on huomattava. Kuten muillakin koulutusaloilla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sisällä opintoaloittaiset koulutustarvetulokset eroavat huomattavasti toisistaan. Puhdistuspalveluiden huomattava aloittajatarpeen kasvu vaikuttaa koko koulutusalan yhteistulokseen.