Muu koulutus

Koulutustarpeiden ennakointitulokset perustuvat valtakunnalliseen työvoiman kokonaistarpeeseen. Tarvittava työvoima koulutetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Näiden lisäksi Suomessa toimii muiden ministeriöiden alaisia oppilaitoksia, joissa koulutetaan työntekijöitä ministeriön alan palvelutoimintoihin. Muuhun koulutukseen kuuluvat sotilas- ja rajavartiostoalan, palo- ja pelastusalan, poliisialan ja vankeinhoidon opintoalat. Lisäksi siihen sisältyy pieni määrä tutkintoon johtamatonta koulutusta sellaisilla aloilla, joilla ammatissa tarvittava osaaminen voidaan saavuttaa perustutkintoa lyhyemmällä koulutuksella. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi kaupan, puhtaanapidon ja ravintolapalveluiden aloilla.