Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen

Muu koulutus

Poliisit, palomiehet ja vanginvartijat

Poliisit, palomiehet ja vanginvartijat -ammattiryhmän työllisten määrä on viime vuosikymmenen ajan pysynyt samantasoisena. Myös ennakoitu työllisten määrä ei tuo muutoksia. Vuonna 2007 ammattiryhmässä oli työllisiä 20 000 ja vuonna 2025 ammattiryhmässä ennakoidaan olevan työllisiä hiukan vähemmän, n. 18 000. Vuosien 2008–2025 aikana ammattiryhmästä ennakoidaan siirtyvän työvoiman ulkopuolelle 10 000 työllistä. Pitkälti suurehkosta poistumasta johtuen ammattiryhmään ennakoidaan aikavälillä 2008–2025 syntyvän 8 000 uutta työpaikkaa, joka vuosittain tarkasteltuna tarkoittaa noin 450 avautuvaa työpaikkaa.

Ammattiryhmän suurimmat ammatit

  • poliisit
  • palomiehet
  • komisariot ja ylikonstaapelit.

Sotilaat

Sotilaat-ammattiryhmän työllisten määrän ennakoidaan hiukan vähentyvän nykyisestä. Vuonna 2007 työllisten määrä ammattiryhmässä oli 10 000, kun taas vuonna 2025 määrän ennakoidaan olevan 8 000. Ammattiryhmästä poistuu työvoiman ulkopuolelle vuosien 2008–2025 aikana 6 000 työllistä, mikä vastaa noin 62 %:n osuutta vuoden 2007 työllisistä. Ammattiryhmän suuri poistuma vaikuttaa ryhmän tulevaisuuden työmarkkinoihin sillä vuosien 2008–2025 aikana ammattiryhmän tehtäviin ennakoidaan avautuvan 4 000 uutta työpaikkaa. Vuosittain uusia työpaikkoja ammattiryhmään ennakoidaan avautuvan noin 200.

Ammattiryhmän suurimmat ammatit

  • opistoupseerit
  • upseerit
  • sotilasammattihenkilöt.

Muut turvallisuustyöntekijät

Muut turvallisuushenkilöt -ammattiryhmän työllisten määrän ennakoidaan hiukan kasvavan. Vuonna 2000 työllisten määrä oli 8 000, kun vuonna 2007 työllisten määrä oli jo 9 500. Määrän ennakoidaan olevan vuonna 2025 yli 10 000. Ammattiryhmästä ennakoidaan poistuvan työvoiman ulkopuolelle aikavälillä 2008–2025 noin 2 000 työllistä. Työvoiman määrän muutosten ja poistuman myötä ammattiryhmään ennakoidaan avautuvan vuosien 2008–2025 aikana yli 3 000 uutta työpaikkaa, mikä merkitsee noin 200 avautuvaa työpaikkaa vuosittain.

Ammattiryhmän suurimmat ammatit

  • valvojat ja vartijat.

Takaisin ylös