Työvoiman kysyntä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tuottaa uudet vuoteen 2030 ulottuvat tavoiteuraennusteet vuoden 2014 loppuun mennessä. Tiedot päivitetään ennusteiden valmistuttua.

Muu koulutus

Maanpuolustus ja järjestystoiminta

Maanpuolustuksen ja järjestystoiminnan toimialalla oli työllisiä 49 600 vuonna 2007. Työllisyyden on ennakoitu vähentyvän tavoitekehityksessä 17 %:lla, ts. 8 400 työllisellä. VATTin mukaan yhtenä perusteluna vähentymiselle on valtionhallinnon tuottavuusohjelma, jonka mukaan tuottavuuden kasvu jää myös tulevaisuudessa heikoksi verrattuna esimerkiksi teollisuuden ja yksityisten palvelutoimialojen tuottavuuden kasvuun. Varuskuntia saatetaan joutua yhdistämään tai lakkauttamaan muun muassa ikäluokkien koon pienenemisen vuoksi 2010-luvun lopulla. Yhtenä vaihtoehtona puolustusvoimien ja sen henkilöstön kustannusten alentamiseen voisi olla siirtyminen valikoivaan asevelvollisuuteen tai nykyistä lyhyempiin palvelusaikoihin (ks. Honkatukia J. VATT -muistiot 11. Helsinki 2010c).

Maanpuolustuksen ja järjstystoiminnan toimialan työllisten määrä vuosina 1995–2025.

Maanpuolustuksen ja järjstystoiminnan toimialan työllisten osuus (%) kokonaistyöllisyydestä vuosina 1995–2025.