Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan aloittajatarve on nykytilannetta huomattavasti suurempi. Vaikka koulutusalan aloittajamäärät ovat viime vuosikymmenen aikana jatkuvasti lisääntyneet, aloittajia tarvitaan nykyistä enemmän etenkin ammatillisessa peruskoulutuksessa, mutta myös yliopistokoulutuksessa. Ammattikorkeakoulujen aloittajatarve vastaa tällä alalla nykyisiä aloittajamääriä. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutustarpeisiin vaikuttavat keskeisesti sosiaalipalveluiden sekä terveydenhuoltopalveluiden toimialojen suuri ennakoitu työllisten lisäys. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden työvoiman kysyntää ajatellaan kuitenkin hillitsevän tulevaisuudessa välttämättömän toiminnan tehostaminen.