Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen koulutusalan ennakoitu kokonaistarve on melko lähellä vuosien 2006–2009 aloittaneiden keskiarvoa. Vuoteen 2009 vertaaminen osoittaa, että aloittajatarve on noin 1 600 nykytilaa pienempi. Viidenneksen eli noin 1 600:n vähennystarvetta ennakoidaan ammattikorkeakoulutukseen. Yliopistokoulutuksen tarve nykytilaan verrattuna on 650 vähempi. Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittajatarve on noin 800 suurempi; se merkitsee noin neljän prosentin kasvua nykytilaan nähden. Koulutusalan sisällä aloittajatarpeissa on suuriakin eroja.