Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Koulutusalan aloittaneiden määrä on ollut viime vuosien aikana kasvussa kaikilla koulutusasteilla. Tavoitekehityksen tulosten mukaan aloittajatarve on tulevaisuudessa 800 aloittajaa pienempi kuin aloittaneiden määrä vuonna 2009. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen aloittajatarve on lähellä nykytilaa ja yliopistojen aloittajatarve 20 % nykytilaa alhaisempi.

Yliopistokoulutuksen suorittaneiden työpaikkojen määrän ennakoidaan kasvavan kaikilla opintoaloilla, erityisesti liiketaloudessa ja kaupassa, sosiaalitieteissä ja oikeustieteissä. Kasvu näyttää kuitenkin hidastuvan verrattuna viime vuosikymmeneen. Poistuma alkaa kasvaa monissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, ja se on jatkossa keskimääräistä korkeampi lukuun ottamatta kaupan ja tietojenkäsittelyn tehtäviä. Yliopistokoulutuksen aloittajamäärän kasvu on kuitenkin viime vuosina ollut niin nopeaa, että se näyttäisi ylittävän tulevaisuuden tarpeet.