Ennakointituloksia

Osaamisen ennakointifoorumin tuloksia

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Osaamisen ennakointifoorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, jotka edustavat eri aloja. Ryhmien tehtävänä on ennakoida ja kehittää koulutusta. Ennakointiryhmät koostuvat pääasiallisesti työelämän ja koulutuksen edustajista, ja ne on nimetty vuosille 2017–2020. Osaamisen ennakointifoorumi jatkaa aiemmin koulutustoimikunnissa tehtyä työtä.

Toisen eDelfoi-paneelin tuloksia ennakointiryhmittäin

Kolmannen työpajavaiheen ennakointituloksia

Määrällisiä ennakointituloksia

Tietokanta sisältää koulutuksen ja työvoiman kysynnän valtakunnalliset ja alueelliset ennakointitulokset. Ennakointitulokset kattavat ennakointitiedon vuoteen 2025 ulottuvasta työvoiman kysynnästä ja siihen perustuvista 2010-luvun loppupuolen aloittajatarpeista.

Osio sisältää koulutukseen ja työvoimaan liittyviä Opetushallituksen tuottamia valtakunnallisia ennakointituloksia ja yhdessä maakuntien liittojen kanssa tuotettuja alueellisia ennakointituloksia. Numerotietojen lisäksi aineisto sisältää niitä täydentävää sanallista tietoa. Verkkopohjaiseen tilastojärjestelmään pohjautuva tietokanta mahdollistaa ennusteiden hyödyntämisen monipuolisesti. Käyttäjä voi muokata aineistoja valitsemiensa muuttujien avulla taulukoiksi ja kuvioiksi.

 

Lisää aiheesta