Maa- ja maanosakohtaisia ennakointitoimijoita

Aasia

Intia

Technolgy Information, Forecasting & Assessment Council (TIFAC)
New Delhi,
Intian teknologia-ennakoinnin verkosto, joka tukee ministeriöiden työtä. TIFAC on tuottanut muun muassa Intian 2020 teknologiavision.

Israel

The Center for Futurism in Education

Yliopistoyksikkö (Ben-Gurion University) kehittää tulevaisuuden koulua. E-oppiminen on keskeinen teema.

Japani

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)
NISTEP,
Japanilainen teknologia-ennakoija Nistep julkaisi alkukesästä 2005 tulokset siitä, mihin delfi-asiantuntijat Japanissa uskovat. Sikäläiset päättäjät pitävät ennakointia entistä tärkeämpänä yhteiskunnallisen päätöksenteon tietolähteenä. Tammikuussa 2011 ilmestyi julkaisu Japanese Science and Technology Indicators 2010.

Kiina

Chinese Academy of Sciences

Kiinan tiedeakatemian sivusto, teknologia-ennakointipainotteinen.

Thaimaa

National Science and Technology Development Agency

Hallituksen teknologia-ennakoinnin asiantuntijaorganisaatio.

TAKAISIN YLÖS

Afrikka

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)
The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) on yksi Etelä-Afrikan johtavia tieteen ja teknologian tutkimuslaitoksia.

TAKAISIN YLÖS

Australia ja Oseania

Australia

Commonwealth Scientific Research Organisation (CSIRO)
CSIRO,
CISRO on suurehko australialainen tutkimusorganisaatio. Asiantuntemus kattaa useita toimialoja kuten maatalous, energia, liikenne, teollisuus tai terveys.

The Futures Foundation (Association of Australian futurists)

Future of Work Foundation

Australian Future Foundationin ennakointiyksikkö, joka on keskittynyt työn ja sen tulevaisuuden tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Uusi-Seelanti

Ministry of Research, Science and Technology (MoRST)
Tiede- ja teknologiaministeriö on tuottanut mm. kestävän kehityksen kasvuun perustuvan raportin.

Foundation for the Future
Säätiö edistää tulevaisuusajattelua ohjelmin ja hankkein. Workshopeissa tarkastellaan tulevaisuutta jopa vuosituhannen ulottuvuudella.

TAKAISIN YLÖS

Etelä- ja Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat

Fast Future

Portaali tarjoaa tukea ennakointiin tutkijoille ja kouluttajille. Sivuston on perustanut J. Scott Armstrong, University of Pennsylvania.

Technology Research and Development Center of Alaska
Alaskan teknologia-ennakoinnin yksikkö.

TechCast

Teknologiamurrokseen keskittynyt virtuaalinen yhteisö. Jäsenmaksut kohtalaisen korkeat.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Tunnetuimpia tulevaisuuden tutkimuksen yksiköitä maailmassa.

Hawaii Research Centre for Futures Studies
University of Hawaii at Manoa, Honolulu,
Eräs tunnetuimmista tulevaisuuden tutkimusyksiköistä.

Horizon
Sähköpostilomake sivulla.
Opetusalan henkilöstölle tarkoitettu portaali. Sivuston tietokantaa ei ole päivitetty.

Institute for Alternative Futures (IAF)
Institute for Alternative Futures, Virginia,
IAF on voittoa tavoittelematon tulevaisuusorientoitunut tutkimus- ja koulutusyhteisö, joka on tuottanut mm. yli 2000 raporttia.

Minnesota Futurists

Tulevaisuuden tutkimuksen yhteisö, lähellä WSF:ää.

The Fredrick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future

Bostonin yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen yksikkö.

Foresight Institute
Foresight Institute, Palo Alto,
Nanoteknologian ennakointiin keskittynyt yhteisö, joka tarjoaa lukuisia maksullisia jäsenyysvaihtoehtoja.

The Arlington Institute (TAI)
The Arlington Institute, Arlington,
TAI on uuden talouden teemaan liittyvä tulevaisuuden tutkijoiden voittoa tavoittelematon yhteisö. Ennakointipalveluihin sisältyvät erityisesti skenaariot.

Energy End-Use Forecasting

Energian kulutuksen ennakointiin erikoistunut tutkimusyksikkö.

TAKAISIN YLÖS

Eteläinen Eurooppa

Espanja

Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)
EU:n teknologia-ennakoinnin instituutin sijaintipaikka on Sevilla.

Unescocat- Unesco Center of Catalonia
Unescocat, Barcelona,
Organisaation fokus on kestävässä kehityksessä. Työmuotona ovat esimerkiksi korkean tason tapaamiset.

Prospektier
Prospektier,
Yritys, joka tuottaa alueellisia ennakointipalveluja.

OPTI, Fundación OPT
Observatorio de Prospectiva Technológica Industrial
Teknologia-ennakointia harjoittava organisaatio.

Italia

Future Concept Lab (Genius Loci Lab)
FCL, Milano,
Kansainvälinen tulevaisuuden tutkimuksen instituutti. Konsultoi myös yrityksiä.

Kypros

Agricultural Research Institute
Maatalouteen ja elintarvikkeisiin keskittynyt tutkimuslaitos.

TAKAISIN YLÖS

Keskinen Eurooppa

Alankomaat

International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS)
ICIS, Maastricht,
Tutkimuslaitoksen kohteet ovat suhteellisen laajoja kuten ympäristöä tai ilmastoa koskevia. Tutkijat ovat ansioituneet esimerkiksi matkailun ympäristövaikutusten tutkimuksessa.

Club of Amsterdam
Club of Amsterdam, Amsterdam,
Tulevaisuusklubi järjestää tilaisuuksia, seminaareja, näyttelyjä ja tuottaa julkaisuja. Klubin missiona on pohtia tulevaisuutta tietoyhteiskunnassa. Sisäinen klubi kokoontuu noin kerran kuussa. Tähän kuuluu asiantuntijoita talouden ja tieteen eri aloita. Julkaisee maksutonta verkkolehteä: Club of Amsterdam Journal.

The Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT)
AWT,
Teknologia-ennakoinnin asiantuntijaelin tukee Hollannin hallitusta tieteellisen tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovaatioiden alueilla.

Belgia

Socioforesight (University of Liege)
University of Liege,
Kestävän kehityksen, informaatioyhteiskunnan ja sosiaalisen koheesion tutkimusryhmien raportteja.

Itävalta

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
IIASA, Laxenburg,
Monipuolinen ja Suomessakin tunnettu systeemianalyysin tutkimuslaitos. Tutkimusaloja ovat mm. ympäristö, teknologia, väestö ja yhteiskunta.

Institute of Technology Assessment (ITA)
ITA, Vienna,
Teknologia-arvioinnin tutkimusyksikkö. Runsaasti teknologia-arvioinnin linkkejä (www-sivusto).

Ranska

LIPSOR - Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAN) - Laboratory for Investigation in Prospective Strategy and Organization
CNAN, Paris,
Merkittävä yliopistollinen teknologia-ennakointiin painottunut tutkimusyksikkö. Organisaatiot, oppiminen ja osaaminen ovat myös keskeisiä tutkimusalueita.

Futuribles
Futuribles,
Futuribles on yksityinen voittoa tavoittelematon kansainvälinen ennakointiyhteisö yrityksille ja asiantuntijoille. Jäsenmaksut ovat kohtalaisen korkeat.

Prospective Foresight
YK-yliopiston Millenium-hankkeen ranskalainen osa.

Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar)
Datar,Paris, ,

Saksa

Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)
ITAS,
Teknologian tieteellinen tutkimusinstituutti Karlsruhessa.

Technische Universität Hambur-Hamburg (TUHH) (Department of Technology Assessment)
TUHH, Hamburg,
Teknologian arviointia Hampurin teknillisessä korkeakoulussa.

Institute for Futures Studies and Technology Assessment (IZT)
IZT, Berlin,
Tulevaisuuden tutkimuksen ja teknologia-arvioinnin riippumaton ja voittoa tavoittelematon tutkimusyksikkö.

Sekretariat für Zukunftsforschung (SFZ)
Secretariat for Futures Studies, Dortmund,
Riippumaton tulevaisuuden tutkimuksen yksikkö.

Unkari

Corvinus-University of Budapest
Budapestin yliopiston sivusto.

TAKAISIN YLÖS

Pohjoinen Eurooppa

Viro

Eesti Tulevikuuuringute Instituut - The Estonian Institute for Futures Studies (EIFS)
EIFS, Tallinn,
Eestin tulevaisuuden tutkimusyksikkö. Toteuttanut Eesti 2010 -skenaariohankkeen. (ei päivitetty)

Irlanti

Ireland's National Training and Employment Authority (FAS)
FÁS, Dublin 4,
Työhallinnon työvoiman ja työvoimakoulutuksen välitysorganisaatio, johon kuuluu kymmeniä koulutusyksikköjä ja työvoimatoimistoja. FAS tuottaa myös strategiaraportteja (esimerkiksi ICT).

Irish Council for Science Technology and Innovation (ICSTI).
ICTI, Dublin,
ICSTI on Irlannin hallituksen teknologia-ennakoinnin asiantuntijaorganisaatio, joka on tuottanut muun muassa kahdeksan asiantuntijapaneeleihin perustuvaa raporttia teknologian eri aloilta.

Iso-Britannia

Foresight
Foresight Web Site Service Desk, London,
Britannian hallituksen ennakointiorganisaatio, jossa työn alla ovat (projektitiimit) infektiosairaudet, addiktiot ja alkoholismi sekä älykäs infrastruktuuri. Kokonaisuuteen sisältyy myös OST Horizon Scanning Centre.

Shaping Tomorrow
Shaping Tomorrow Limited, Sussex
Tulevaisuustietoa ja -palveluja tuottava järjestöperustainen verkosto.

Infinite Futures: Foresight Training and Facilitation
JB Lewis Wolfson College, Oxford,
Tulevaisuudentutkija, Dr. Wendy L. Schultz:n sivusto.

The Centre for Future Studies (CFS)

Kentin yliopiston yhteydessä toimiva tulevaisuuden tutkimuksen yksikkö.

Norja

Teknolågirodet
Julkinen ja riippumaton teknologian arviointineuvosto. Sisältöjä ovat muun muassa nanoteknologia, internet portaalit ja matkailun ympäristövaikutukset.

Stiftelsen Idébanken
Stiftelsen Idébanken, Oslo,
"Ideapankki" antaa kestävän kehityksen vahvuusalueillaan ennakoinnin prosessitukea ja järjestää koulutusmatkoja, koulutusta, seminaareja sekä tarjoaa kirjastopalveluja.

Ruotsi

VINNOVA
VINNOVA, Tukholma, .
VINNOVA on valtiollinen organisaatio, hallituksen työkalu. Visiona on Ruotsin rakentaminen nopeimmin kasvavaksi taloudeksi. Kysymys on Ruotsin innovaatiojärjestelmän luomisesta valtakunnallisesti, toimialakohtaisesti ja alueellisesti.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Tukholma,
Teknistieteellinen akatemia IVA toimii tekniikan ja talouden aloilla, jotka jakaantuvat 12 sektoriin. Toiminta edistää tutkimusta ja koulutusta. Avainteemoja ovat teknologiansiirto ja yrittäjyys, teknologia ja yhteiskunta sekä teknistaloudellinen ennakointi.

Institutet för framtidsstudier
Institutet för framtidsstudier, Tukholma,
Tulevaisuudentutkimuksen yksikkö: tutkimusta, koulutusta, seminaareja ja julkaisuja.

The Swedish Morphological Society

Morfologiseen analyysiin erikoistunut voittoa tavoittelematon yhteisö.

Visionscentret framtidsbygget
Visionscentret framtidsbygget, Göteborg,
Tulevaisuuden tutkimuskeskus: konsultointia, koulutusta, analyysimalleja, julkaisutoimintaa.

Tanska

Risö
Riso National Laboratory, Roskilde,
Kansallinen tutkimuskeskus. Systeemianalyysin laboratorio tekee mm. teknologiaskenaarioita.

TAKAISIN YLÖS