Maailmanlaajuisia tulevaisuusyhteisöjä

Association of Professional Futurists (APF)
APF tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen kehittymisen verkottumiseen. Tulevaisuuden ammattimaisille tekijöille tarkoitettuun yhdistykseen voi anomuksesta päästä täysjäseneksi (oikeus APF logoon) tai ammattijäseneksi ja opiskelijajäseneksi jäsenmaksua vastaan. Markkinoi myös muille etenkin tulevaisuusorientoituneen liiketaloustieteen uutuusteoksia.

International Institute for Forecasters (IIF)
IIF on tulevaisuuden tekijöille, niin tutkijoille kuin päättäjille tarkoitettu yhteisö. Jäsenmaksu (120 $/vuosi) sisältää muun muassa julkaisun The International Journal of Forecasting. Johto koostuu painotetusti liiketaloustieteilijöistä. Myös matemaattinen mallinnus ja tietokoneavusteinen ennakointi ovat olleet keskeisiä sisältöjä vuosittaisissa kongresseissa.

The Club of Rome
Rooman Klubi tuli jo 1970-luvulla tunnetuksi globaalin kasvun rajoja etsineistä analyyseistään. Klubin toiminnan perusmotiivina on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Organisaatio on voittoa tavoittelematon ja hallituksista riippumaton merkittävien tulevaisuusajattelijoiden muodostama asiantuntijaryhmä. Suomalaiset ovat osallistuneet toimintaan aktiivisesti. Rooman Klubin toimintaan voi osallistua esimerkiksi Suomen osaston kautta.

The Global Future Forum (GFF)
Yrityspainotteinen tulevaisuusfoorumi, johon voi liittyä myös henkilöjäsenenä. Taustalla vaikuttaa muun muassa The Centre for Future Studies (CFS).

OECD Advisory Unit on Multidisciplinary Issues
OECD:n tulevaisuusprojekti rakentaa tulevaisuusverkostoa (mukana noin 900 julkista ja yksityistä tahoa), kehittää tietojärjestelmää, toteuttaa laajoja hankkeita, järjestää kongresseja ja tuottaa julkaisuja. Projekti tukee ennen muuta hallitusten tulevaisuustyöskentelyä. Hankkeessa monitoroituja teemoja ovat esimerkiksi nanoteknologia tai bioturvallisuus.

World Future Council Initiative
Eurooppalainen tulevaisuusfoorumi, johon osallistuu runsaasti myös parlamentaarikkoja. Keskeisiä teemoja ovat suuret globaalit tulevaisuuskysymykset.

World Futures Studies Federation (WFSF)
Tulevaisuudentutkimuksen järjestöön kuuluu noin 20 instituutiota ja 300 henkilöjäsentä eri puolita maailmaa. Sihteeristö sijaitsee Dublinissa.

UN Millennium Project
YK:n yliopiston laaja Millenium-hanke.