Sanastot

Sanastoissa on pyritty avaamaan ennakointiin ja tulevaisuudentutkimukseen liittyviä termejä. Sanastoista on jätetty pois mm. koulutusta, taloutta, tilastointia ja tilastotiedettä koskevia peruskäsitteitä, koska niistä löytyy useita erillisiä sanastoja esimerkiksi internetistä.

Esitettyjä aineistoja saa lainata asianmukaisesti lähdeviitattuna.