Koulutusalakohtaista ennakointitietoa

Osio tarjoaa tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden kehitykseen. Tietosisältö on esitetty koulutusaloittain. Se on monimuotoista: tekstiä ja kuvia, julkausja, raportteja ja tutkimuksia sekä numeerista tilasto- ja ennakointitietoa. Ennakoinnin metatietoa, kuten esimerkiksi tietoa ennakoinnin tekemisestä ja menetelmistä, on tarjolla sivuston edellisessä osiossa Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi.

Sivun oikeassa reunassa oleva ennakointitulokisa koskeva linkki johtaa px-web –pohjaiseen tietokantaan, joka mahdollistaa tilastoaineiston hyödyntämisen monipuolisesti.

Jokaisen koulutusalan tulevaisuutta esitellään alla mainittujen näkökulmien mukaisesti:

Työvoiman kysyntä (= toimialojen tuotannon ja työllisyyden historia ja tulevaisuus sekä koulutetun työvoiman ja osaamisen kysyntä ennen, nyt ja tulevaisuudessa)
Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen (=ammattirakenne ennen, nyt ja tulevaisuudessa)
Koulutus (= aloittaneet ennen ja nyt, aloittajatarve nyt ja tulevaisuudessa, opintoalojen koulutuksen historia, nykytila ja tulevaisuuden kehitys)