Liiketoiminta ja hallinto

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Katriina Jaakkola
Varapuheenjohtaja: koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen
Sihteeri
: opetusneuvos Tuija Laukkanen

Jäsen Varajäsen

Koulutuspoliittinen asiamies
Parkkari Mika
Akava / Suomen Ekonomit

Lehtori
Virranniemi Ulla
OAJ / Oulun ammattikorkeakoulu

Asiamies
Vieltojärvi Mikko
Akava / Tradenomiliitto

Oikeuspoliittinen asiamies
Blåfield Eero
AKAVA / Suomen Lakimiesliitto ry

Koulutusohjelmajohtaja
Komulainen Katja
Arene ry /Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

KT-päällikkö
Kallio-Gerlander Jaana
Arene ry / Turun ammattikorkeakoulu

Koulutusjohtaja
Hautanen Satu
AMKE / Suomen Yrittäjäopisto

Vararehtori
Katajisto Seija
AMKE / Koulutuskeskus Salpaus

Tutkimuspäällikkö
Kallonen Tarja
EK / Finanssialan Keskusliitto FK

Henkilöstöjohtaja
Malinen Hilkka
EK / Finanssialan Keskusliitto FK

Työmarkkina-asiantuntija
Angerma-Niittylä Mervi
EK / Kaupan liitto

Asiamies
Kyyhkynen Hannu
EK / Teknisen kaupan liitto

Työmarkkinapäällikkö
Viskarinen-Soutamo Pia
KT / Vantaan kaupunki

Kehittämispäällikkö
Mäkeläinen Päivi
KT / Helsingin kaupunki

Opettaja
Ojanen Konsta
OAJ / Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Opetusteknologiapäällikkö
Salminen Tuija
OAJ / Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Associate professor
Granqvist Nina
Sivistystyönantajat / Aalto-yliopisto

Operatiivinen johtaja
Martikainen Kimmo
EK / Palvelualojen työnantajat Palta ry

Koulutuspoliittinen asiantuntija
Laakkonen Mikko
SAK / Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Sopimusasiantuntija
Suominen Mia
SAK / Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Rehtori
Karjalainen Anne
SAK / Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Tietojärjestelmäsuunnittelija
Riepponen Juha
STTK / Palkansaajajärjestö Pardia

Tarkastusasiantuntija
Heikkinen Päivi
STTK / Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Sopimusalavastaava
Mäkelä Mika
STTK / Ammattiliitto Pro ry

Dekaani
Syväjärvi Antti
UNIFI ry / Lapin yliopisto

Professori
Viitala Riitta
UNIFI ry / Vaasan yliopisto

Toimitusjohtaja
Jaakkola Katriina
Suomen Yrittäjät / Kirjakauppaliitto ry

Partner
Kangas Satu
Suomen Yrittäjät / Pirkanmaan Yrittäjät

Yksikön päällikkö
Leppänen Marjut
TEM / Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus ELY
Asiantuntija
Jokelainen Piritta
AKAVA / Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Opetusneuvos
Laukkanen Tuija
Opetushallitus

Erityisasiantuntija
Vepsäläinen Jukka
Opetushallitus