Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin
Varapuheenjohtaja
: koulutusjohtaja Susanna Aro
Sihteeri
: opetusneuvos Markku Kokkonen

JäsenVarajäsen

Toiminnanjohtaja
Wallin Jyrki
AKAVA / Agronomiliitto ry

Neuvottelupäällikkö
Arvonen Maija
AKAVA / Luonnon-, ympäristö- ja metsä-tieteilijöiden liitto Loimu ry

Yliopettaja
Pakkala Pasi
Arene ry / Mikkelin ammattikorkeakoulu

Johtaja
Asikainen Ulla
Arene ry / Karelia ammattikorkeakoulu

Toimialapäällikkö
Tuomivaara Outi
AMKE ry

Enhetschef
Björkroth Tomas
AMKE ry

HR-päällikkö
Meller Leena-Maija
EK / Elintarviketeollisuusliitto ETL

Työmarkkinalakimies
Pentikäinen Annaleena
EK / Elintarviketeollisuusliitto ETL

Tutkimuspäällikkö
Pennanen Taina
Luonnonvarakeskus LUKE

Senior Scientist
Sundqvist-Andberg Henna
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Neuvotteleva virkamies
Himanen Markku
Maa- ja metsätalousministeriö

Ennakointiasiantuntija
Toijonen Merja
TEM / Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ELY

Koulutusjohtaja
Aro Susanna
MTK ry

Kehitysjohtaja
Lassheikki Markus
MTK ry

Manager Human Resources and OHS
Airaksinen Kari
Metsäteollisuus ry

Varatoimitusjohtaja
Bos Henrik
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry

Opettaja
Hirvonen Marja-Leena
OAJ / Riveria

Lehtori
Vettenranta Arto
OAJ / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Koulutus- ja TKI-johtaja
Pesola Tuomo
OAJ / Oulun ammattikorkeakoulu

Lehtori
Pasto Matti-Pekka
OAJ / Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Koulutussihteeri
Saaranen Jaana
SAK / Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Sosiaalisihteeri
Hiltunen Jouni
SAK / Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Työehtosihteeri
Sirviö Jari
SAK / Puuliitto

Työehtosihteeri
Vasama Riikka
SAK / Puuliitto

Yhteyspäällikkö
Eklund Tiina
STTK / METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Toiminnanjohtaja
Kivineva Raimo
STTK / Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Varadekaani
Vuorinen Tapani
UNIFI ry / Aalto-yliopisto
Henkilöstöpäällikkö
Brady-Bister Joanna
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Varatoimitusjohtaja
Jaakkola Simo
Suomen Yrittäjät / Koneyrittäjien liitto
Toimitusjohtaja
Hannonen Jouko
Suomen Yrittäjät / Kirkkonummen Yrittäjät
Opetusneuvos
Kokkonen Markku
Opetushallitus
Opetusneuvos
Hanhijoki Ilpo
Opetushallitus