Ennakointiryhmien ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet
Neuvotteleva virkamies Anna Kaarina Piepponen
Valtion työmarkkinalaitos
Johtaja Riikka Heikinheimo
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari
Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Rehtori Tapio Huttula
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
Asiantuntija Samuli Maxenius
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKUry
Erityisasiantuntija Lauri Kurvonen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Johtaja Veli-Matti Lamppu
Suomen Yrittäjät ry
Opetusvararehtori Kaarina Määttä
Suomen yliopistot UNIFI ry
Asiamies Juhani Nokela
Akava ry
Koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Johtaja Anni Miettunen
Opetushallitus
Asiantuntija Marja Pesonen
Kirkon työmarkkinalaitos
Koulutusasiain päällikkö Mikko Heinikoski
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Yksikön päällikkö Kirsi Hiltunen
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen
KT Kuntatyönantajat
Ylijohtaja Mika Tammilehto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulutusjohtaja Susanna Aro
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi ministeriö nimeää ylijohtaja Mika Tammilehdon opetus-
ja kulttuuriministeriöstä. Varapuheenjohtajana toimii johtaja Anni Miettunen
Opetushallituksesta.Opetusneuvos Kari Nyyssölä on ohjausryhmän pysyvä asiantuntija.

Ohjausryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Jukka Lehtinen ja ylitarkastaja Tarmo
Mykkänen opetus-ja kulttuuriministeriöstä sekä opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto
Opetushallituksesta.

Ennakointiryhmien sihteerit

Ennakointiryhmä

Sihteeri

Sähköpostiosoite

Varajäsen

Sähköpostiosoite

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö Opetusneuvos Kokkonen Markku Opetusneuvos Hanhijoki Ilpo
Liiketoiminta ja hallinto Opetusneuvos
Laukkanen Tuija
Erityisasiantuntija
Vepsäläinen Jukka
1.8.2018 alkaen
Opetusneuvos
Leveälahti
Samuli
Koulutus, kulttuuri ja viestintä Opetusneuvos Sumkin Tuula Opetusneuvos Packalen Petra
Liikenne- ja logistiikka Yli-insinööri Repo Timo Erityisasiantuntija Vepsäläinen Jukka
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut Opetusneuvos Lahdenkauppi Merja Opetusneuvos Taipale-Lehto Ulla
Rakennettu ympäristö Yli-insinööri Pekkala Arto Opetusneuvos Savioja Hannele
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala Opetusneuvos Nordström Soila Asiantuntija Radnia Riitta
Teknologiateollisuus ja -palvelut Yli-insinööri Ahokas Tomi Opetusneuvos Savioja Hannele
Prosessiteollisuus ja -tuotanto Yli-insinööri Villikka-Storm Jaana Opetusneuvos Savioja Hannele