Cedefopin julkaisut

Cedefop julkaisee raportteja, selvityksiä ja analyyseja ammatillisesta koulutuksesta Euroopassa. Kansalliset ReferNet-verkostot laativat joka vuosi kuvaukset ammatillisen koulutuksen järjestelmästään. Nämä VET in Europe -kuvaukset antavat hyvän yleiskäsityksen ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi EU-komissio ylläpitää Eurypedia-tietokantaa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä.

Cedefop tuottaa myös eurooppalaisen katsauksen jäsenmaiden ammatillisesta koulutuspolitiikasta ja edistyksestä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa yhteistyön tiivistäminen ammatillisen koulutuksen laadun, läpinäkyvyyden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Viimeisin Cedefopin eurooppalainen politiikkaraportti Trends in VET policy in Europe 2010-12

Cedefop julkaisee useita ammatilliseen koulutukseen liittyviä materiaaleja ja julkaisuja, jotka ovat maksuttomia. Cedefopin kirjasto ylläpitää myös monipuolisia tietokantoja ammatilliseen koulutukseen liittyvästä kirjallisuudesta, raporteista ja tutkimuksista ja e-lehdistä. Kirjastosta löytyy myös linkkejä eurooppalaisiin ammatillista koulutusta koskeviin Internet-sivuihin, koulutuslaitoksiin ja ammatillisen koulutuksen sanastoon

Opetushallituksen kirjastossa on CEDEFOP -julkaisujen kokoelma asiakkaiden käytettävissä.

Kööpenhaminan prosessin seuranta

Cedefop tuottaa eurooppalaisen katsauksen edistyksestä vuonna 2002 määriteltyjen Kööpenhaminan tavoitteiden suuntaan. Viimeisin Kööpenhamina-prosessin väliraportti on ns. Bruggen kommunikea.

Cedefopin eurooppalainen raportti: A bridge to the future European policy for vocational education and training 2002-10

Suomen raportti: A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002−2010. National policy report − Finland

VET in Europe

ReferNet-verkosto päivittää kansalliset tiedot tietokantaan VET in Europe, jossa on kuvaukset jäsenmaiden ammatillisen koulutuksen järjestelmistä.
Uusimmat kuvaukset ovat vuodelta 2012.

Muita ReferNet-tietolähteitä

ReferNetin kansalliset yksiköt tuottavat lyhyitä kansallisia uutisia National news on VET Cedefopin sivustolle.
EU:n puheenjohtajamaat tuottavat lyhyen kuvauksen ammatillisen koulutuksen järjestelmästä. Viimeisimpänä on julkaistu Liettuan Vocational education and training in Lithuania. Lisäksi kaikkien jäsenmaiden ammattikoulutusjärjestelmistä tuotetaan esite Spotlight on VET.

Lisätietoja Aapo Koukku, 029 533 1108 ja Paula Paronen, 029 533 1243.