ReferNet

ReferNet on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CEDEFOPin perustama verkosto, jonka tavoitteena on koota vertailevaa tietoa jäsenvaltioiden ammatillisesta koulutuksesta. Verkosto yhdistää organisaatiot, joilla on yhteisiä etuja ammatillisen koulutuksen ja oppimisen kehittämisen alalla. ReferNetin toiminta keskittyy tiedon dokumentointiin ja levitykseen, tiedonkeruuseen, tiedon analysointiin ja tutkimukseen. ReferNet-verkoston kansalliset yksiköt tuottavat tietoa EU:n ja sen jäsenmaiden ammattikoulutuspolitiikan kehittämisen tueksi.

Verkoston tavoitteena on edistää keskinäistä tiedonvaihtoa ja edistää vertaisoppimista. Keskinäisellä tiedonvaihdolla verkosto tekee jäsenvaltioissa ja yhteisössä harjoitettavasta ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta entistä avoimempaa, mikä tehostaa tutkimuksien yhteisvaikutusta. ReferNet – verkostoon kuuluu jokaisesta jäsenvaltiosta kansallinen yhteenliittymä, joka koostuu ammatillista koulutusta edustavista organisaatioista. Suomessa ReferNetin vastuutaho on Opetushallitus.

 

 

Yhteystiedot

Suomen CEDEFOP-yhteyksistä vastaa Opetushallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Cedefop-tiedonvaihtoa Opetushallituksessa hoitavat:

Opetusneuvos Aapo Koukku
puh. 029 533 1108

Asiantuntija Paula Paronen
Puh. 029 533 1243

Opetusneuvos Kristiina Volmari
puh. 029 533 1276

sähköpostit: