ReferNetin julkaisut

Cedefop-julkaisuluettelo ilmestyy vuosittain 11 kielellä. Julkaisuluettelo sisältää tietoa eri maiden ammatilliseen koulutukseen liittyvistä tutkimuksista ja raporteista. Koulutukseen liittyviä julkaisuja voi hakea myös EUBookshopista.

Cedefop Information and Documentation Service on ammatillisen koulutuksen erityiskirjasto, joka kattaa uusimman tiedon ammatillisesta koulutuksesta Euroopan unionin alueella.

Maakohtaiset raportit

ReferNet-verkosto päivittää vuosittain kansallisten ammattikoulutuksen järjestelmien kuvauksia Cedefopin VET in Europe-tietokantaan. Tietokannassa on yleiskuvaukset kansallisista järjestelmistä. Tietokannasta voi poimia tietoa koko aineiston tai teeman mukaan maittain.

Lisäksi kansalliset ReferNet-verkostot laativat joka toinen vuosi kattavat kansalliset kuvaukset ammatillisen koulutuksen kehityksestä. Cedefop tuottaa eurooppalaisen katsauksen edistyksestä vuonna 2002 määriteltyjen Kööpenhaminan tavoitteiden suuntaan näiden kansallisten raporttien pohjalta. Viimeisin väliraportti, Bruggen kommunikea (http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/bruges_en.pdf) valmistui 7.12. 2010.

Kansallisissa raporteissa kuvataan kunkin maan ammatillisen koulutuksen edistystä suhteessa Kööpenhaminan tavoitteisiin ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Näitä yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa yhteistyön tiivistäminen ammatillisen koulutuksen laadun, läpinäkyvyyden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Temaattiset tutkimusraportit

Vuotuisten maa- ja policy-raporttien lisäksi ReferNet toteuttaa vuosittain erilaisia temaattisia tutkimuksia. Vuonna 2011 Suomen ReferNet-yksikkö on tuottanut raportin elinikäisen oppimisen avaintaidoista sosiaali- ja terveysalan tutkintojen perusteissa. Raportti on osa Cedefopin laajempaa eurooppalaisten avaintaitojen tutkimusta.

Suomen ReferNet-yksikkö on tuottanut Cedefopille myös ammatillisen koulutuksen tutkimuksen raportin.


Lisätietoja Kristiina Volmari, puh. 029 533 1276