Kumppanit

Suomen ReferNet-verkostoa koordinoi Opetushallitus. Kansallinen ReferNet-konsortio on perustettu kansallista ammatillisen koulutuksen yhteistyötä varten. Yhteenliittymä koostuu ammatillisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jonka tehtävänä on varmistaa tiedon levitys ja tiedon tuotanto jokaisesta jäsenmaasta. Suomessa toimi aikaisemmin ReferNet-konsortion lisäksi opettaja- ja työpaikkakouluttajaverkosto TTNet Finland. Cedefopin lopetettua kansainvälisen TTNet-verkoston Opetushallitus kutsui kaikki halukkaat TTNet Finlandin yhteistyötahot mukaan ReferNet-työhön. Näin kansallisessa ReferNet-verkostossa on laaja joukko ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen opettajakoulutuksen asiantuntijoita.

Kansallinen konsortium

Aikuiskoulutusoppilaitos Amiedu

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

CIMO, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)


HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu


Helsingin kaupungin henkilöstökeskus


Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu


Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu


Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos


Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy

Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö


Opetusalan ammattijärjestö, OAJ

Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu


Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Samiedu


Skills Finland


Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK


Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu


Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus


Toimihenkilökeskusjärjestö STTK


Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE