Tietolähteitä

CEDEFOPIN sivuilta löytyy paljon hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa ammatillisesta koulutuksesta Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa. Cedefopin tehtäviin kuuluu muun muassa tutkimuksen harjoittaminen, tiedon dokumentointi ja levittäminen ja toimiminen ammatillisen koulutuksen liittyvän tiedonvaihdon foorumina.

VET in Europe on tietokanta, jossa on jäsenvaltioissa vuosittain päivitetyt ammatillisen koulutuksen järjestelmien kuvaukset.

Cedefopin bibliografinen tietokanta on monikielinen viitetietokanta, jossa on yli 85 000 ammatillisen koulutuksen julkaisuviitettä. Cedefopin kirjasto Thessalonikissa tarjoaa myös tietopalvelua ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Skillsnet on tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkosto, joka vaihtaa tietoa koulutus- ja ammattitaitovaatimusten ennakoinnista.

Eurypedia on Eurydicen, Euroopan koulutuksen tiedonvaihtoverkoston ylläpitämä tietokanta, joka sisältää kuvaukset eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä. Eurydice -verkosto tuottaa analyyttisia julkaisuja kaikista koulutusmuodoista ja -asteista.

Lähteitä Suomen ammatillisesta koulutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillista koulutusta koskevilla sivustoilla on ajankohtaista tietoa ammatilliseen koulutukseen liittyvistä hallinnosta, rahoituksesta, laista ja asetuksista.

Koulutus ja tutkimus 2011–2016. Kehittämissuunnitelma perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettuihin koulutus- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin. Kehittämisen erityisenä painopisteenä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan hallituksen kehyspäätöksen puitteissa.


Opetushallitus

Opetushallitus vastaa ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteiden laatimisesta ja ammatillisen koulutuksen kansallisesta kehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittavan tulossopimuksen linjausten mukaan. Opetushallituksen tehtävänä on tuottaa koulutustarpeiden ennakointitietoa koulutuspoliittisten päätösten pohjaksi. Opetushallitus vastaa myös ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa, toimii tutkintojen kansainvälisen vertailun tiedotuskeskuksena ja kansallisena yhteystahona (EQF, ENIC/NARIC, Europassi)

Opetushallituksen tietojärjestelmät

Parhaillaan rakennetaan Oppijan verkkopalvelut –nimistä palvelua niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjienkin sähköistä asiointia varten. Oppijan verkkopalveluun kootaan jo olemassa olevia ja uudistettavia koulutustietoa tarjoavia palveluita ja luodaan täysin uusia palveluita sekä niiden toteuttamista tukevia tietojärjestelmiä.

Sähköinen palvelukokonaisuus luodaan vuosina 2011–2015. Palvelukokonaisuudesta löytyy kattavasti koulutuksen ja opetuksen järjestäjän palveluita. Palvelujen käyttäjiä ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutujat, opiskelijat, perheet, oppilaitokset tai koulutuspalvelun tuottajat, yritykset sekä julkishallinnon toimijat.

Vipunen on opetushallinnon uusi tilastopalvelu, jonka sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Palvelusta löytää kattavasti tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta sekä korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta.

Opetushallituksen ennakointisivuilta löytyy monipuolista tietoa, esimerkiksi uutisia ajankohtaisista ennakointiaiheisista asioista, koulutusalakohtaista ennakointitietoa ja erilaisia raportteja ja selvityksiä. Käytettävissä on myös ennakointituloksia koskeva tietokanta.

Opetushallituksen tietolähteet

Kaikki Opetushallituksen maksuttomat julkaisut ovat saatavana PDF-muodossa. Opetushallituksen tuottamat maksuttomat verkko-oppimateriaalit löytyvät EDU.fistä. Maksullisiin julkaisuihin voi tutustua Opetushallituksen verkkokaupassa. OPH:n oppimateriaalit ja julkaisut

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja on tilastojulkaisu, joka sisältää tietoa esiopetuksesta korkeakoulujen opiskelijavalintoihin asti.

Opettajat Suomessa 2013. 2014. Timo Kumpulainen (Toim.) Opetushallitus. Tämä julkaisu perustuu Tilastokeskuksen keväällä 2013 keräämiin henkilöpohjaisiin opettajatietoihin.