Eurydice

Eurydice on tiedonvaihdon verkosto, jonka päätehtävänä on tuottaa analyyttista ja vertailukelpoista tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikasta. Toiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä ja keskinäistä yhteisymmärrystä koulutuksen alueella.

Vuonna 1980 perustettuun verkostoon kuuluu tällä hetkellä 36 maata - EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Sveitsi, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki. Verkostoa koordinoi ja hallinnoi Euroopan komissio, jonka osana on Eurydicen keskusyksikkö Brysselissä.

Päätöksentekijöitä ja koulutusalan toimijoita palvellakseen Eurydice valmistelee ja julkaisee koulutusjärjestelmiä koskevia analyysejä ja selvityksiä sekä indikaattoreita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Lisäksi se ylläpitää jatkuvasti päivitettävää Eurypedia-koulutustietokantaa. Eurypedia sisältää kattavat kuvaukset verkoston jäsenmaiden koulutusjärjestelmistä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, koulutuksen hallinnosta ja koulutuspolitiikasta.

Suomen Eurydice-yksikkö sijaitsee Opetushallituksessa. Se tuottaa Suomea koskevaa koulutustietoa kansainväliseen käyttöön ja tarjoaa päättäjille ja muille koulutusalan asiantuntijoille tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä sekä EU- että jäsenmaiden koulutuspolitiikasta.

Kaikki verkoston tuottama tieto on saatavilla Eurydicen kotisivuilla.

 

 

Yhteystiedot

Eurydice-tiedonvaihtoa hoitavat

Yksikön päällikkö Kristiina Volmari
Puh. 029 533 1276

Opetusneuvos Aapo Koukku
Puh. 029 533 1108

Erityisasiantuntija Hanna Laakso
Puh. 029 533 1117

Opetusneuvos Petra Packalen
Puh. 029 533 1162

Asiantuntija Paula Paronen
Puh. 029 533 1243